304 Floristiikka

Semifinaali Finaali Tulokset

Puutarha-alan perustutkinto
puutarhuri

Taitaja2019 Joensuu, 304 Floristiikka
Kuva: Antti Varonen

Yleiskuvaus kilpailulajista

Kukkasidonnan tehtävät perustuvat puutarhatalouden perustutkinnon, kukka- ja puutarhakaupan osaamisalan vaatimuksiin. Tehtävät perustuvat Asiakkaiden palveleminen ja myymälätyöskentely kukka- ja puutarhakaupassa sekä Kukkasidontatyökokonaisuuksien tekeminen tutkinnon osien tavoitteisiin. Vaatimustaso on tutkinnon perusteiden kiitettävän tason mukainen.

Kilpailu on yksilökilpailu.

Osaamisvaatimukset

Menestyvä kilpailija osaa valita sidontamateriaalin muoto- ja väriopin asiakkaan toiveiden mukaisesti. Kilpailija osaa huoltaa ja käsitellä sidontamateriaalia tarkoituksenmukaisesti ja laittaa materiaalit ja sidontatyöt myyvästi esille.

Hän osaa sitoa itsenäisesti ja joutuisasti kukkakaupassa myytäviä sidontatöitä ja edistää kestävän kehityksen mukaisia sekä työkykyä ylläpitäviä toimintatapoja. Hänen osaa hinnoitella, esitellä ja myydä tuotteita. Kilpailija osaa tuottaa asiakaspalvelussa tarvittavaa informaatiomateriaalia käsin sekä tietotekniikkaa hyödyntäen, huoltaa ja pakata sidontatöitä sekä pitää työpiste siistinä. Hän ymmärtää yhteistyön ja vuorovaikutuksen merkityksen työssään sekä toimii asiakaslähtöisesti.

Tutkintojen nimet, osaamisalat ja tutkintonimikkeet ovat tällä sivulla uusien tutkinnonperusteiden mukaisia (1.8.2018). Osaamisvaatimukset ja lajitehtävät ovat aikaisempien tutkinnonperusteiden mukaisia. Lisätietoja lajivastaavilta.


Taitaja-kilpailu mahdollistaa kilpailijoiden osaamisen kehittymisen ja osaamisen näyttämisen. Kilpailun aikana lajituomarit antavat kilpailijalle palautetta ja suorittavat tehtävien arviointia. Kilpailun aikana tuotetut esitykset ja ideat ovat vapaasti käytettävissä ja niitä saa joko sellaisenaan tai edelleen kehitettynä henkilö tai yritys ottaa käyttöön. Taitaja2019 -tapahtuma on semifinaaleista finaaliin pääosin julkisin varoin kustannettua ja sen aikana tuotetut materiaalit ovat  avoimesti käytettävissä ilman erilliskorvauksia.


Lajivastaavat

Taitaja2019 Joensuu, 304 Floristiikka, lajivastaava Helena Jämsén

Helena Jämsén
helena.jamsen@riveria.fi
050 308 9864

 

 

 

Taitaja2019 Joensuu, 304 Floristiikka, lajivastaava Tiina Hämäläinen

Tiina Hämäläinen
tiina.hamalainen@riveria.fi
050 465 0646

 

 

 

Heini Ikonen
Kukkakauppa Leinikki
heini@leinikki.fi

 

 

 

Lajin päätuomari

Katri Gummerus, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia

Lajiohjausryhmä

  • Katri Gummerus, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
  • Anne Halminen, SASKY koulutuskuntayhtymä
  • Outi Honkanen, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
  • Tiina Hämäläinen, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria
  • Heini Ikonen, Kukka- ja Viherpalvelu Leinikki Oy
  • Helena Jämsen, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria
  • Kirsi Vesalainen, Peimarin koulutuskuntayhtymä

Semifinaali Finaali Tulokset