306 Puhdistuspalvelu

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto
kodinhuoltaja, toimitilahuoltaja

Taitaja2019 Joensuu, 306 Puhdistuspalvelu
Kuva: opiskelija Minessa Jumppanen

Yleiskuvaus kilpailulajista

Toimitilahuoltaja ja kodinhuoltaja tuottavat erilaisia kotityö-, puhdistuspalvelu- tai kiinteistöpalvelualan palveluita. Tutkinnon suorittanut osaa tehdä ylläpito- ja perussiivoustehtäviä erilaisissa toimintaympäristöissä. Suorittamiinsa tutkinnon osiin perustuen hänellä on valmiuksia tuottaa  erilaisia palveluja asiakkaiden tarpeisiin.

Kilpailutehtäviä voidaan hyödyntää ammattiosaamisen näytöissä. Opiskelija / kilpailija voi saamansa todistuksen pohjalta anoa omassa oppilaitoksessaan osaamisen tunnustamista.

Kilpailu on yksilökilpailu.

Osaamisvaatimukset

Kilpailu on ikärajaton ja tarkoitettu kaikille puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnossa opiskeleville (tänä vuonna 21 vuoden yläikäraja on kokeiluluonteisesti tässä lajissa poistettu). Kilpailutehtävät ja arviointikriteerit perustuvat kotityöpalvelujen ja toimitilahuollon osaamisalan kiitettävän tason ammattitaitovaatimuksiin.

Tutkintojen nimet, osaamisalat ja tutkintonimikkeet ovat tällä sivulla uusien tutkinnonperusteiden mukaisia (1.8.2018).
Osaamisvaatimukset ja lajitehtävät ovat aikaisempien tutkinnonperusteiden mukaisia. Lisätietoja lajivastaavilta.

Lajivastaavat

Taitaja2019 Joensuu, 306 Puhdistuspalvelu, lajivastaava Seija Ikonen

Seija Ikonen
seija.ikonen@riveria.fi
050 523 4265

 

 

 

Taitaja2019 Joensuu, 306 Puhdistuspalvelu, lajivastaava Eveliina Nyholm

Eveliina Nyholm
eveliina.nyholm@riveria.fi
050 366 0484