310 Yrittäjyys

Semifinaali Finaali Tulokset

Taitaja2019 Joensuu, 310 Yrittäjyys
Kuva: Antti Varonen

Yleiskuvaus kilpailulajista

Yrittäjyyslajissa finaalikilpailuissa järjestetään kolmen päivän mittainen proaktiivinen sekä innovatiivinen kilpailu yrittäjämäisestä toimintatavasta ja yrittäjyysosaamisesta. Kilpailuissa yrittäjyysosaamisella tavoitellaan opiskelijan omaa valmiutta yrittäjyyteen, kykyä etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja sekä opiskelijan tavoitteellista otetta ottaa vastuuta omasta toiminnastaan ja sen seurauksista.

Opiskelijat kilpailevat kolmen (3) hengen ryhmissä ja kehittävät jo olemassa olevaa yritystä tai perustavat ideoidensa tuloksena kuvitteellisen yrityksen kilpailun ajaksi. He laativat kannattavan liiketoimintasuunnitelman yritykselle ja esittelevät sen. Lisäksi opiskelijat voivat ratkaista muilta yrityksiltä saatuja toimeksiantoja. Näitä yrityksiä analysoimalla ja kehittämällä ryhmät suorittavat kilpailutehtäviä.

Kilpailutehtävät kuvaavat yritystoiminnan todellisia tilanteita ja yrittäjyyteen liittyvät sidosryhmät ovat mukana kilpailutehtävien toimeksiannoissa ja arvioinnissa. Kilpailu toteutetaan kilpailuareenalla sekä kilpailulajiin liittyvissä aidoissa toimintaympäristöissä. Lajissa huomioidaan Taitaja-kilpailuiden kestoteemat: yrittäjyys, kestävä kehitys, työhyvinvointi ja työturvallisuus.

Kilpailu on kolmen kilpailijan tiimikilpailu.

Osaamisvaatimukset

Yrittäjyyslajin kilpailutehtävät perustuvat ammatillisten perustutkintojen tutkinnon osien yritystoiminnan suunnittelu, yrityksessä toimiminen sekä huippuosaajana toimiminen kiitettävän tason vaatimuksiin. Kilpailut ja niiden aikana suoritettavat toiminnalliset tehtävät tunnustetaan mahdollisimman laajasti osaksi opintoja ja ammattiosaamisen näyttöjä. Kilpailijan on mahdollista antaa ammattiosaamisen näyttö semifinaalin tai finaalin yhteydessä.

Tehtävien laadinnassa tehdään proaktiivista yhteistyötä.

Yrittäjyyslajin osaamisalueet:

 • oman osaamisen ja luovuuden tuotteistaminen yrittäjyydeksi
 • yrityksen liiketoimintasuunnitelman laadinta ja esittely kanvaasimallia käyttäen
 • yrityksen proaktiivinen kehittäminen

Menestyvän kilpailijan taitovaatimukset ovat esimerkiksi:

 • oma-aloitteinen ja vastuullinen toiminta tiimin jäsenenä
 • yrittäjämäinen, innovatiivinen ja luova toimintatapa
 • ongelmanratkaisutaitoinen
 • yhteistyökykyinen
 • verkostoituva
 • esiintymis- sekä neuvottelutaitoinen
 • myynti- ja palveluhenkinen
 • kykenee käynnistämään yrityksen toiminnan ja toimimaan perustetussa yrityksessä
 • oman toiminnan arviointi ja jatkuva oppiminen

Tutkintojen nimet, osaamisalat ja tutkintonimikkeet ovat tällä sivulla uusien tutkinnonperusteiden mukaisia (1.8.2018). Osaamisvaatimukset ja lajitehtävät ovat aikaisempien tutkinnonperusteiden mukaisia. Lisätietoja lajivastaavilta.


Taitaja-kilpailu mahdollistaa kilpailijoiden osaamisen kehittymisen ja osaamisen näyttämisen. Kilpailun aikana lajituomarit antavat kilpailijalle palautetta ja suorittavat tehtävien arviointia. Kilpailun aikana tuotetut esitykset ja ideat ovat vapaasti käytettävissä ja niitä saa joko sellaisenaan tai edelleen kehitettynä henkilö tai yritys ottaa käyttöön. Taitaja2019 -tapahtuma on semifinaaleista finaaliin pääosin julkisin varoin kustannettua ja sen aikana tuotetut materiaalit ovat  avoimesti käytettävissä ilman erilliskorvauksia.


Lajivastaavat

Taitaja2019 Joensuu, 310 Yrittäjyys, lajivastaava Reima Venhe

Reima Venhe
reima.venhe@riveria.fi
050 362 5086

 

 

 

Taitaja2019 Joensuu, 310 Yrittäjyys, lajivastaava Marjut Helvelahti

Marjut Helvelahti
marjut.helvelahti@riveria.fi
050 410 1228

 

 

 

Tarja Nivajärvi
tarja.nivajarvi@riveria.fi
050 310 0579

 

 

 

Lajin päätuomari

Jaakko Mäkelä, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksia

Lajiohjausryhmä

 • Sari Grönroos, Valkeakosken ammattiopisto
 • Marjut Helvelahti, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria
 • Pia Kotro, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
 • Jaakko Mäkelä, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksia
 • Antti-Pekka Nikula, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
 • Tarja Nivajärvi, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria
 • Tero Rönkä, Ylä-Savon ammattiopisto
 • Taru Toivonen, Business College Helsinki
 • Reima Venhe, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria
 • Teemu Vesalainen, Business College Helsinki

Semifinaali Finaali Tulokset