404 Maalaus ja tapetointi

Semifinaali Finaali Tulokset

Pintakäsittelyalan perustutkinto
maalari, pintakäsittelijä

Taitaja2019 Joensuu, 404 Maalaus ja tapetointi
Kuva: opiskelija Iina Martiskainen

Yleiskuvaus kilpailulajista

Kilpailutyö vaatii tavanomaisia maalarin taitoja, kuten uudisrakennus-, rakennusten korjaus-, maalaus- ja ulkomaalaustyötaitoja. Kilpailussa käsiteltäviä töitä voivat olla esimerkiksi sisäseinäpintojen, sisäkattojen, lattioiden, ovien, ikkunanpuitteiden, listoitusten, huonekalujen tai pattereiden maalaustyöt. Työ voi olla myös tapetointityötä tai ulkoverhouksen ja peltikattojen maalaamista pohjatöineen. Kilpailijan on osattava suorittaa kohteisiin liittyvät työt niihin suunniteltujen piirustusten ja työselitteiden mukaisesti sekä päättää itse järkevästä työjärjestyksestä.

Kilpailu on yksilökilpailu.

Osaamisvaatimukset

Lajin kilpailutyöt perustuvat pintakäsittelyalan perustutkinnon, rakennusten pintakäsittelyjen osaamisalan kiitettävän tason vaatimuksiin sekä työelämän vaatimuksiin nuorelle työntekijälle.

Osaamistaitovaatimuksia perustutkinnossa tutkintonimikkeellä maalari ovat muun muassa:

 • maalaustöiden suojaus-, puhdistus-, esikäsittely-, hionta- ja pohjatyötaidot
 • kipsi- ym. levyjen saumauskäsittelytaidot
 • erityyppisten käsittelyalustojen kittaus- silotus- ja tasoittamistaidot
 • pohja-, väli- ja pintamaalaustöiden hallinta sekä käsityövälinein että ruiskulla erityyppisillä maalausalustoilla
 • rajaustyöt käsityövälineillä
 • maalattavien seinäverhouksien ja tavallisten seinäverhouksien kiinnittämisen hallinta

Menestyvän kilpailijan taitovaatimukset:

Kilpailija hallitsee maalarin ammatissa suoritettavat työtehtävät työkokonaisuutena. Hän osaa suunnitella päivittäiset työnsä siten, että työvaiheesta toiseen siirtyminen tapahtuu sopivissa vaiheissa, eikä työhön muodostu esimerkiksi aineiden kuivumisen odottamisesta johtuvia turhia katkoksia.

Kilpailija pystyy suorittamaan annetut tehtävät kirjallisen työselityksen ja siihen liittyvien työpiirustusten perusteella. Hän on myös valmius toimia suunnitelmiin tehtävien muutosten mukaisesti esimerkiksi silloin, jos asiakas esittää väreihin tai materiaaleihin kohdistuvia muutostoiveita. Ammattitaidon tasoa arvioitaessa huomiota kiinnitetään työn joutuisuuteen, rajausten tarkkuuteen, työpaikan siisteyteen, pintojen laatuun, työturvallisuuden noudattamiseen, työn tekemisen ammattimaisuuteen ja kestävän kehityksen huomioimiseen kilpailun aikana.

Tutkintojen nimet, osaamisalat ja tutkintonimikkeet ovat tällä sivulla uusien tutkinnonperusteiden mukaisia (1.8.2018). Osaamisvaatimukset ja lajitehtävät ovat aikaisempien tutkinnonperusteiden mukaisia. Lisätietoja lajivastaavilta.


Taitaja-kilpailu mahdollistaa kilpailijoiden osaamisen kehittymisen ja osaamisen näyttämisen. Kilpailun aikana lajituomarit antavat kilpailijalle palautetta ja suorittavat tehtävien arviointia. Kilpailun aikana tuotetut esitykset ja ideat ovat vapaasti käytettävissä ja niitä saa joko sellaisenaan tai edelleen kehitettynä henkilö tai yritys ottaa käyttöön. Taitaja2019 -tapahtuma on semifinaaleista finaaliin pääosin julkisin varoin kustannettua ja sen aikana tuotetut materiaalit ovat  avoimesti käytettävissä ilman erilliskorvauksia.


Lajivastaavat

Taitaja2019 Joensuu, 404 Maalaus ja tapetointi, lajivastaava Matti Suomalainen

Matti Suomalainen
matti.suomalainen@riveria.fi
050 338 8960

 

 

 

Taitaja2019 Joensuu, 404 Maalaus ja tapetointi, lajivastaava Ville Ikonen

Ville Ikonen
ville.ikonen@riveria.fi
050 365 5603

 

 

 

Lajin päätuomari

Tarmo Hämäläinen, Tikkurila Oy

Lajiohjausryhmä

 • Aki Aaltonen, Tikkurila Oy
 • Tarmo Hämäläinen, Tikkurila Oy
 • Ville Ikonen, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria
 • Katja Jaatinen, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
 • Jyrki Maunonen, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
 • Matti Suomalainen, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria
 • Marja Viitaniemi, TAO, Turun Ammattiopistosäätiö

Semifinaali Finaali Tulokset