501 Kondiittori

Semifinaali Finaali Tulokset

Elintarvikealan perustutkinto
leipuri-kondiittori

Taitaja2019 Joensuu, 501 Kondiittori
Kuva: opiskelija Iina Martiskainen

Yleiskuvaus kilpailulajista

Kondiittori suunnittelee ja valmistaa asiakaslähtöisesti herkullisia, houkuttelevia ja näyttäviä konditoriatuotteita. Elintarvikealan perustutkinnon, leipomoalan osaamisalan suorittanut leipuri-kondiittori toimii työtehtävissä esimerkiksi pienissä tai keskisuurissa leipomoissa ja konditorioissa, teollisessa leipomossa, myymäläleipomoissa, paistopisteissä, kahvila-konditorioissa, suurtalous- ja ravintola-alan toimipisteissä sekä pitopalveluyrityksissä. Hän valmistaa asiakaslähtöisesti erilaisia ruoka- ja kahvileipiä, konditoriatuotteita, leipomoeineksiä ja alan erikoistöitä sekä käsityövaltaisessa että automatisoidussa tuotannossa.

Leipuri-kondiittorin työssä vaaditaan monipuolisia kädentaitoja, soveltamiskykyä, oma-aloitteisuutta, paineensietokykyä ja yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Kondiittorilajin kilpailutehtävät perustuvat elintarvikealan perustutkinnon, leipomoalan osaamisalan kiitettävään tason vaatimuksiin. Lajissa painotetaan erilaisten konditoriatuotteiden ja konditoria-alan erikoistöiden valmistamista. Lajin tehtävien suunnittelussa tehdään tiivistä ja arvokasta yhteystyötä työelämän kanssa – kilpailutehtävät perustuvat työelämän vaatimuksiin. Tuotteiden valmistuksessa huomioidaan hygieenisyys, kestävän kehityksen mukainen, yrittäjämäinen ja omavalvonnan mukainen toiminta. Kilpailutehtävät muodostuvat sekä ennakkoon saaduista, että kilpailupaikalla annetuista tehtävistä. Kilpailua voidaan hyödyntää ammattiosaamisen näytöissä. Kilpailija voi saamansa todistuksen pohjalta anoa omassa oppilaitoksessaan osaamisen tunnustamista.

Kilpailu on yksilökilpailu.

Osaamisvaatimukset

Kilpailija valmistaa monipuolisesti erilaisia näyttäviä konditoriatuotteita. Hän osaa käsitellä raaka-aineita huolellisesti ja taloudellisesti. Hän osaa suunnitella omaa työtään, tulkita ja soveltaa annettuja ohjeita, tehdä raaka-aineisiin ja työhönsä liittyviä laskutoimituksia sekä esitellä ja arvioida omaa työtään. Hän ymmärtää oman toimintansa vaikutuksen tuotteiden laadun ja yrityksen toiminnan kannalta. Kilpailija osaa huomioida tuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa perinteet, näkyvät trendit sekä kansainvälisyyden.

Kilpailija:

 • Noudattaa hygienia-, omavalvonta-, työturvallisuus- ja laatuohjeita sekä elintarvikealaa koskevaa lainsäädäntöä
 • Suunnittelee ja organisoi omaa työtään ja osaa tehdä suunnitelmaan muutoksia, osaa soveltaa ja ratkaista ongelmatilanteita
 • Hallitsee ja käsittelee tuotteiden raaka-aineita valmistuksen eri vaiheissa; ennakoivat työt, raaka-aineiden käsittely, tuotteiden valmistus ja säilytys ja oman työvaiheen lopetus
 • Käyttää sujuvasti työssä tarvittavia työvälineitä, koneita ja laitteita
 • Hallitsee käden taidot valmistaessaan sekä konditoriatuotteita että konditoria-alan erikoistöitä
 • Arvioi raaka-aineiden ja tuotteiden laatua
 • Ottaa valmistuksessa huomioon tuotteen myytävyyden
 • Pakkaa tuotteita varastointia, kuljetusta ja myyntiä varten
 • Käyttää ympäristöä säästäviä menetelmiä
 • Huolehtii työkykynsä ylläpitämisestä
 • Toimii yhteistyössä muiden kanssa
 • Toimii työssään asiakaslähtöisesti, kannattavasti ja tuloksellisesti huolehtien valmistamiensa tuotteiden laatuvaatimuksista, turvallisuudesta ja esteettisyydestä
 • Tekee työssään tarvittavia raportteja, kirjallisia viestejä ja laskutoimituksia hyödyntäen tietotekniikkaa

Tutkintojen nimet, osaamisalat ja tutkintonimikkeet ovat tällä sivulla uusien tutkinnonperusteiden mukaisia (1.8.2018). Osaamisvaatimukset ja lajitehtävät ovat aikaisempien tutkinnonperusteiden mukaisia. Lisätietoja lajivastaavilta.


Taitaja-kilpailu mahdollistaa kilpailijoiden osaamisen kehittymisen ja osaamisen näyttämisen. Kilpailun aikana lajituomarit antavat kilpailijalle palautetta ja suorittavat tehtävien arviointia. Kilpailun aikana tuotetut esitykset ja ideat ovat vapaasti käytettävissä ja niitä saa joko sellaisenaan tai edelleen kehitettynä henkilö tai yritys ottaa käyttöön. Taitaja2019 -tapahtuma on semifinaaleista finaaliin pääosin julkisin varoin kustannettua ja sen aikana tuotetut materiaalit ovat  avoimesti käytettävissä ilman erilliskorvauksia.


Lajivastaavat

Mika Kaari
mika.kaari@riveria.fi
050 460 4141

 

 

 

Taitaja2019 Joensuu, 501 Kondiittori, lajivastaava Teija Kasper

Teija Kasper
teija.kasper@riveria.fi
050 329 6528

 

 

 

Lajin päätuomari

Joachim Wunsch, Finnbakels Oy

Lajiohjausryhmä

 • Teemu Eskelinen, HerkkuPekka Oy
 • Marjo Huuskonen, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
 • Mika Kaari, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria
 • Teija Kasper, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria
 • Markku Kokkonen, Opetushallitus
 • Veijo Kukkonen, Suomen Elintarviketyöläisten Liitto Sel ry
 • Outi Nieminen, Koulutuskeskus Salpaus
 • Hanna Oinonen, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
 • Nina Oinonen, Lieksan Leipojat Oy
 • Mari Rosti-Sotti, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
 • Joachim Wunsch, Finnbakels Oy

Semifinaali Finaali Tulokset