P1 TaitajaPLUS Puhtaus- ja kiinteistöpalveluala

Semifinaali Finaali Tulokset

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto
kiinteistönhoitaja

Taitaja2019 Joensuu, P1 TaitajaPLUS Kiinteistönhoito
Kuva: Kirsi Kunelius

Yleiskuvaus

Puhtaus- ja kiinteistöpalveluala on laaja-alainen ja monipuolinen ammattiala, mistä löytyy monenlaisia ja monitasoisia työtehtäviä. Kiinteistönhoitajat toimivat kiinteistöjen hoito-, huolto-, korjaus- ja asiakaspalvelutehtävissä. Kiinteistönhoitajat työskentelevät mm. kiinteistöpalvelu- ja kiinteistöhuoltoyritysten, kuntien ja teollisuusyritysten palveluksessa. Kiinteistönhoitajan työnkuvaan kuuluu piha-alueiden hoitoa, pieniä huolto- ja korjaustöitä sekä kiinteistön tekniikan tarkkailua palvelusopimusten ja kuvausten mukaisesti.

Kiinteistönhoitajalla on monipuoliset ammatilliset perustaidot kiinteistönhuollosta. Kiinteistönhoitaja osaa soveltaa oppimiaan taitoja ja tietoja vaihtelevissa työelämän tilanteissa. Kiinteistönhoitajalta vaaditaan itsenäistä ja vastuullista työotetta, teknistä osaamista sekä yhteistyö- ja asiakaspalvelutaitoja.

Kilpailu on yksilökilpailu.

Osaamisvaatimukset

Lajin kilpailutehtävät pohjautuvat Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon, kiinteistönhoidon osaamisalan tyydyttävän tason (T1) ammattitaitovaatimuksiin. Lajissa painottuvat kiinteistöjen hoito-, huolto- ja korjaus- sekä asiakaspalvelutehtävät. Lajin tehtävien laadinnassa tehdään tiivistä yhteistyötä työelämän kanssa, ja kilpailutehtävät perustuvat työelämän vaatimuksiin. Kilpailutehtävät muodostuvat ennakkoon saaduista ja kilpailupaikalla annetuista tehtävistä. Kilpailutehtäviä voidaan hyödyntää ammattiosaamisen osa näytöissä.


Taitaja-kilpailu mahdollistaa kilpailijoiden osaamisen kehittymisen ja osaamisen näyttämisen. Kilpailun aikana lajituomarit antavat kilpailijalle palautetta ja suorittavat tehtävien arviointia. Kilpailun aikana tuotetut esitykset ja ideat ovat vapaasti käytettävissä ja niitä saa joko sellaisenaan tai edelleen kehitettynä henkilö tai yritys ottaa käyttöön. Taitaja2019 -tapahtuma on semifinaaleista finaaliin pääosin julkisin varoin kustannettua ja sen aikana tuotetut materiaalit ovat  avoimesti käytettävissä ilman erilliskorvauksia.


Lajivastaavat

Petri Hämäläinen
Ammattiopisto Luovi
petri.hamalainen@luovi.fi
040 319 3124

 

 

 

 

Juha-Pekka Lemponen
Ammattiopisto Luovi
juha-pekka.lemponen@luovi.fi
040 319 3247

 

 

 

Lajin päätuomari

Heikki Nousiainen, Ammattiopisto Spesia

Lajiohjausryhmä

  • Petri Hämäläinen, Ammattiopisto Luovi
  • Matti Kauppinen, Skills Finland ry
  • Tero Kuusisto, Ammattiopisto Spesia
  • Pia Lehtinen, Ammattiopisto Spesia
  • Heikki Nousiainen, Ammattiopisto Spesia
  • Hannu Pahajoki, Ammattiopisto Spesia
  • Eija Peura, Ammattiopisto Spesia
  • Päivi Pynnönen, Hämeen ammattikorkeakoulu
  • Kaisa Räty, Opetushallitus
  • Mika Öhberg, Ammattiopisto Spesia

Semifinaali Finaali Tulokset