601 Automaatioasennus

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto
automaatioasentaja, sähköasentaja

Taitaja2019 Joensuu, 601 Automaatioasennus
Kuva: Riveria

Yleiskuvaus kilpailulajista

Automaatiolaji pohjautuu sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnon sähköasentajan ja automaatioasentajan suuntautumisvaihtoehtoihin sekä työelämän vaatimuksiin nuorelle työntekijälle. Automaatioasentaja työskentelee asennus-, käyttö- ja kunnossapitotehtävissä teollisuuslaitoksissa ja sähkö/automaatioalan urakointiliikkeissä. Toimenkuvasta riippuen työtehtävät voivat olla, kenttälaitteiden ja erilaisten teollisuuden järjestelmien kunnossapitoa tai asennuksia, kiinteistöjen automaation laiteasennuksia sekä erilaisten heikkovirtajärjestelmien asennusta, ohjelmointia ja korjausta.

Lajin kilpailutehtävät pohjautuvat sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnon perusteiden kiitettävän tason vaatimuksiin. Kilpailulajin tehtävät sijoittuvat sähkö-automaatioasentajan tehtäviin teollisuudessa.

Kilpailu on yksilökilpailu.

Osaamisvaatimukset

Kilpailutehtävissä korostuu dynaaminen osaaminen ongelmanratkaisun muodossa. Haasteet liittyvät materiaalin valintoihin, asennus-, käyttöönotto- ja tarkastustehtäviin seuraavilla osa-alueilla:

  • teollisuuden sähkö- ja automaatioasennukset
  • sähkömoottori- ja jakokeskusasennukset
  • kenttälaiteasennukset
  • logiikka-asennukset ja kenttäväylät
  • säätöpiirien toiminnan ymmärtäminen
  • koestukset, vianetsintä ja kunnossapito
  • muutosten dokumentointi

Lisäksi korostuvat:

  • työsuojelutaidot
  • työturvallisuus, ergonomia, toimintakyvyn säilyttäminen – vireystilan ylläpito / tauotus, terveelliset eväät
  • työturvallisuus korostuu henkilökohtaisten suojainten käytön ehdottomana vaatimuksena ja kilpailualueelle tulon ehtona

Lajivastaavat

Taitaja2019 Joensuu, 601 Automaatioasennus, lajivastaava Tommi Puustinen

Tommi Puustinen
tommi.puustinen@riveria.fi
0400 438 287

 

 

 

Taitaja2019 Joensuu, 601 Automaatioasennus, lajivastaava Heimo Gorski

Heimo Gorski
heimo.gorski@riveria.fi
050 338 4316