606 Mekatroniikka

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto
automaatioasentaja

Taitaja2019 Joensuu, 606 Mekatroniikka
Kuva: opiskelija Emmi Ylöstalo

Yleiskuvaus kilpailulajista

Automaatioasentaja työskentelee kappaletavara-, prosessi- tai kiinteistöautomaation sekä uuden sukupolven automaatiosovelluksien mm. IoT (esineiden internet) parissa. Työssään asentaja tekee asennus-, valvonta-, kunnossapito- ja käyttöönottotehtäviä. Automaatioasentajan on tunnettava useiden eri laite-, komponentti- ja ohjausjärjestelmä-valmistajien tuotteita ja osattava asentaa, kytkeä, käyttää ja ohjelmoida niitä. Tällaisia laitteita ovat mm. ohjelmoitavat logiikat, aseteltavat- ja parametroitavat anturit, konenäköanturit, kosketusnäytöt, teollisuusrobotit, taajuusmuuttajat, pneumatiikan komponentit, koneturvallisuuteen liittyvät laitteet sekä erilaiset asennustarvikkeet.

Kilpailu on parikilpailu.

Osaamisvaatimukset

Kilpailutehtävät pohjautuvat sähkö- ja automaatioalan sekä kone- ja tuotantotekniikan perustutkintojen automaatiotekniikan ja kunnossapidon osaamisalojen kiitettävän tason vaatimuksiin sekä työelämän vaatimuksiin nuorelle työntekijälle.

Sähkö- ja automaatioalalta hallittavia osaamisalueita ovat:

  • Sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen
  • Sähkö- ja automaatioasennukset
  • Kappaletavara-automaatio
  • Kiinteistöjen automaatio- ja tietojärjestelmät

Kone- ja tuotantotekniikan alalta hallittavia osaamisalueita ovat:

  • Asennuksen ja automaation perustyöt
  • Sähkömekaaniset asennukset
  • Automaatioasennus
  • Robotin käyttö
  • Koneautomaationjärjestelmien asennustyöt

Lajivastaavat

Kai Turunen
kai.turunen@riveria.fi
050 465 2643

 

 

 

Eero Nupponen
Karelia ammattikorkeakoulu
eero.nupponen@karelia.fi
050 913 1753