L1 Luontoelämyksiä

Kuva: Antti Varonen

Yleiskuvaus

Luonto-ohjaaja toimii kilpailujen aikana asiakaspalvelutehtävissä erilaisissa toimintaympäristöissä. Hän etsii ja soveltaa asiakkaiden käyttöön tietoa, suunnittelee, markkinoi, esittelee ja myy asiakaslähtöisesti luontomatkailuun liittyviä tuotteita. Hän huolehtii asiakastiloista, välineistä ja varusteista. Hän toimii työssään luovasti, joustavasti, oma-aloitteisesti, luontoalan yrityksen tai -organisaation liikeidean mukaisesti ja hänellä on myös hyvät ongelmanratkaisutaidot.

Ammattinäytöksen luonne

Ammattinäytöksessä luontoalaa opiskelevat opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat koulutusalaan liittyviä rasteja, joihin myös yleisö voi osallistua.

Osaamisvaatimukset

Hyvä luonto-ohjaaja tulee toimeen erilaisten asiakasryhmien kanssa. Hän on valmis sitoutumaan joustaviin työaikoihin ja olosuhteisiin. Monitaitoisuus on etu tässä vaativassa ammatissa, jossa työ on sesonkiluonteista. Myös monipuolisesta kielitaidosta on merkittävää etua luonto-ohjaajan ammatissa.

Lajivastaava

Risto Pekkola
risto.pekkola@riveria.fi
050 309 1929