L2 Pienkonekorjaus

Yleiskuvaus

Pienkoneet käsittävät erilaiset kotitalous, ammatti- sekä harrastekäytössä käytettävät, pääasiassa polttomoottorikäyttöiset koneet ja työlaitteiden. Yleisimpiä pienkoneita ovat erilaiset sahat, ruohonleikkurit, perämoottorit, 2-pyöräiset sekä maastoajoneuvot. Pienkonekorjaajat työskentelet pienkoneiden myynti-, huolto-, korjaustehtävissä, maahantuojien huoltokorjaamoissa,  kiinteistöhuoltoyrityksessä sekä toimivat itsenäisinä yrittäjänä.

Ammattinäytöksen luonne

Ammattinäytöksessä esitellään pienkonekorjaajan osaamisalaan liittyviä pienkoneita sekä niiden huoltoon ja korjaukseen liittyviä työtehtäviä.

Osaamisvaatimukset

Pienkonekorjaaja osaa toimia asiakaspalvelu- ja korjaamotehtävissä. Hän osaa huoltaa ja korjata asiakkaan tuotteita kannattavasti ja turvallisesti sekä palvella asiakasta. Hän tuntee tiellä liikkuvien pienkoneiden liikennekelpoisuuden vaatimukset ja osaa varmistaa pienkoneen ja sen lisälaitteiden teknisen ja turvallisen toimivuuden.

Lajivastaava

Timo Mannerheimo
timo.mannerheimo@riveria.fi
050 577 7102

 

 

 

Jaakko Koponen
jaakko.koponen@riveria.fi
050 465 2684