104 Kuljetuslogistiikka, semifinaali

Semifinaalin aikataulu ja paikka

maanantai 28.1. –  tiistai 29.1.2019

Gradia, Viitaniementie 1 D, 40720 Jyväskylä

torstai 31.1. – perjantai 1.2.2019

Turun ammatti-instituutti, Kuormakatu 17, 20380 Turku

Molempina päivinä klo 7:00 – 16:00, myöhemmin julkaistavan kilpailukohtaisen aikataulutuksen mukaisesti.

Semifinaalikoordinaattori

Tuomas Syvänen, Gradia
tuomas.syvanen@gradia.fi
040 341 5719

Kilpailijamäärä

2 kilpailijaa / oppilaitoksen toimipiste

 

Kilpailutehtävien rakenne ja tehtävämoduulien keskeiset sisällöt

Moduuli 1. Teoriatiedon hallinta
Tehtävään käytettävä kilpailuaika 60 min, 15 p

Kilpailijat vastaavat logistiikka-alan yrittäjyyttä, kestävää kehitystä, työ- ja liikenneturvallisuutta sekä työkyvyn edistämistä koskeviin kirjallisiin monivalintakysymyksiin.

Moduuli 2. Kuorman purkaminen ja lastaaminen vastapainotrukilla
Tehtävään käytettävä kilpailuaika 25 min, 15 p

Kilpailija suorittaa kuormankäsittely tehtävän terminaali-olosuhteissa sähköisellä vastapainotrukilla.

Moduuli 3. Työntömastotrukin käsittely
Tehtävään käytettävä kilpailuaika 25 min, 15 p

Kilpailija suorittaa työntömastotrukilla varastossa hyllytys tehtävän.

Moduuli 4. Kuorma-auto- ja yhdistelmäajoneuvo simulaatiot
Tehtävään käytettävä kilpailuaika 50 min, 20 p

Tehtävässä on kaksi 25 minuutin osiota. Osiossa 1 tehtävänä on ajaa taloudellisesti ja liikennesääntöjä noudattaen kuorma-auto simulaattorilla ennakkoon määrätty reitti. Osiossa 2 tehtävänä on suorittaa yhdistelmäajoneuvosimulaattorilla annettu tehtävärata.

Moduuli 5. Vaihtolavan käsittely koukkulaitteella ja ajotaito tehtävä
Tehtävään käytettävä kilpailuaika 25 min, 15 p

Kilpailijan tehtävänä on suorittaa vaihtolavan käsittelytehtävä koukkulaitteella varustetulla kuorma-autolla. Tehtävässä kilpailija suorittaa lisäksi kuorma-autolla annetun tehtäväradan.

Moduuli 6. Tilausajoliikenteenkuljettajan tehtävät ja asiakaspalvelu
Tehtävään käytettävä kilpailuaika 25 min, 10 p

Kilpailija suorittaa annetun tilausajoliikenteen työtehtävän. Tehtävään ei sisälly linja-auton tekniikkaan liittyvää ajoon lähtötarkastusta tai ajotaitotehtävää.

Moduuli 7. Kuormanvarmistus ja vaarallistenaineiden kuljetus
Tehtävään käytettävä kilpailuaika 25 min, 10 p

Kilpailija tarkastaa kuormatilaan valmiiksi lastatun kappaletavarakuorman kuormanvarmistuksen ja tekee ajoneuvolle tarvittavat vaarallistenaineiden kuljettamiseen vaadittavat merkinnät.

 

Tehtävän laajuus ja käytettävissä oleva aika

Yhteensä kilpailijalla on käytössään tehtävin suorittamiseen 235min.

 

Pääasialliset arviointikriteerit

Tehtävien arvioinnissa käytetään CIS-pisteskaalaa 0-100 p.

Tehtävien arviointi pohjautuu logistiikan perustutkinnon ammattitaitovaatimuskriteereihin, joista käytettävä taso on kiitettävä 3.

 

Kuvaus arvioinnin toteuttamisesta

Työprosessin hallinta (noin 30%)

 • oman työn suunnittelu
 • työn kokonaisuuden hallinta
 • ekologinen ja laadukas

Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta (noin 40%)

 • tarkastukset
 • kuormaus
 • kuorman varmistus
 • ajoneuvon käsittely

Työn perustana olevan tiedon hallinta (noin 20%)

 • käyttöohjekirjojen käyttö
 • logistiikan yleistiedot
 • yrittäjyys
 • asiakaspalvelu
 • tie- ja tavaraliikenteen lainsäädäntö

Elinikäisen oppimisen avaintaidot (noin 10%)

 • ongelmanratkaisu- ja vuorovaikutustaidot
 • henkilökohtaisten suojainten käyttö
 • työturvallisuudesta

 

Esimerkki arvioinnista

 • Teoriatiedon hallinta, 15 p
 • Vastapainotrukin käsittely, 15 p
 • Työntömastotrukin käsittely, 15 p
 • Kuorma-auto- ja yhdistelmäajoneuvo simulaatiot, 20 p
 • C-luokan ajoneuvon- ja koukkulaiteen käsittely, 15 p
 • Tilausajoliikenteenkuljettajan tehtävät ja asiakaspalvelu, 10 p
 • Kuormanvarmistus ja vaarallistenaineidenkuljetus, 10 p

 

Kilpailussa käyttävät materiaalit, laitteet ja lajialue

Kilpailun järjestäjä varaa jokaiselle kilpailijalle suorituksissa tarvittavat koneet, välineet, tarvikkeet (laskimen) ja ajoneuvot.

Käytettävä kalusto: Vaihtokuormatila, D-luokan linja-auto, 2kpl kolme akselisia kuorma-autoja jossa yhdessä on Multilift-koukkulaite, Toyota-vastapainotrukit ja työntömastotrukki. Simrac rekka-ajoneuvosimulaattori ja Creanex ajoneuvosimulaattori.

 

Kilpailija tuo tullessaan

Kilpailijalla on oltava mukana kuljettajan (asetuksen EN 471 tai EN ISO 20471) huomioväriset työvaatteet (takki, housut, turvakengät ja työkäsineet) ja kirjoitusvälineet.

Kilpailijan on todistettava henkilöllisyytensä (myös KELA-kortti käy). Matkapuhelimen käyttö ja tehtävien kuvaaminen on kielletty.

 

Tehtäväpankki

Voit harjoitella ennakkoon vanhoilla semifinaalitehtävillä, joita löydät Skills Finland ry:n tehtäväpankista.