105 Metsäkoneen käyttö, semifinaali

Semifinaalin aikataulu ja paikka

Semifinaalit järjestetään keskiviikkona 30.1.2019 klo 8:00 alkaen seuraavilla paikkakunnilla:

 • Gradia Jämsä, Metsäoppilaitoksentie 14 42300, Jämsänkoski
 • Koulutuskeskus SEDU, Ähtäri, Tuomarniementie 55, 63920 Ähtäri
 • Etelä-Savon ammattiopisto, Salosaari, Metsäkouluntie 10, 50101 Mikkeli
 • Oulun seudun ammattiopisto, Taivalkosken yksikkö, Jokijärventie 2, 93400 Taivalkoski

Semifinaalikoordinaattori

Timo Punttila, Gradia
timo.punttila@gradia.fi
040 341 4435

Markku Laivanen, Gradia
markku.laivanen@gradia.fi
040 341 4483

Kilpailijamäärä

3 kilpailijaa / oppilaitoksen toimipiste

 

Kilpailutehtävien rakenne ja tehtävämoduulien keskeiset sisällöt

Moduuli 1. Monivalintatehtävä metsäluonnon tuntemuksesta sekä koneelliseen puunkorjuuseen käytettävistä koneista
Tehtävän laajuus ja käytettävissä oleva aika, kilpailuaika 30 min + 15 min tutustumiseen, max 30 p

Tehtävänä on vastata kilpailulomakkeen monivalintakysymyksiin. Monivalintakysymykset liittyvät metsäluonnon tuntemukseen, kasvatusmetsän käsittelyyn ja metsäkoneen tekniikkaan.

Tehtävän ratkaisemiseen käytettävät apuvälineet:

 • kysymyslomake
 • kirjoitusvälineet
 • Hms, Hyvän metsänhoidon suositukset, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio, 2014, ISBN 978-952-6612-22-5. Perässä sivuviittaus, tai muu viittaus.
 • Mtaul, Maastotaulukot, Hyvän metsänhoidon suositukset, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio, 6. painos, ISBN 978-952-338-033-2. Perässä sivuviittaus, tai muu viittaus.
 • HK, Huoltokirja/Käyttöohje, John Deere 1070E/ 1170E Interim Tier 4, Julkaisu 20141128, F680526. Perässä sivuviittaus.

 

Moduuli 2. Kasvatushakkuu (John Deere E SIM4 -mallin simulaattori)
Tehtävän laajuus ja käytettävissä oleva aika, kilpailuaika 20 min + 5 min tutustumiseen, max 30 p

Tehtävässä tavoitellaan ammattimaista koneenkäsittelyä, kuljettajaa ja konetta säästävää työmallia kasvatushakkuulla. Tehtävän taso on koneellisen puutavaran valmistuksen kiitettävä (K3) suoritus. Kilpailutehtävä suoritetaan simulaattoriolosuhteissa, aikaa on varattu tutustumiseen ja suunnitteluun 5 minuuttia ja varsinaiseen kilpailutehtävään 20 minuuttia. Toimitsija auttaa harjoitus- ja kilpailuvaiheessa simulaattorin käyttöön liittyvissä asioissa.

Tapahtumat, tilanteet ja asetukset: Harvennushakkuutyömaan rajaus on merkitty punaisella värillä, ja merkityt puut ovat poistettavia puita. Hakkuu aloitetaan kuviosta 1. Pölkyt katkotaan korjuuohjeen mukaan eri puutavaralajeiksi huomioiden mitta- ja laatuvaatimukset.

Simulaattoriasetukset: Tehtävässä käytetään käyttösimulaattoria, simulaattoria ei säädetä tehtävän aikana.

Perussäädöt: Riipukkeen kireys 100, nosturin nopeus 70.

Tehtävän kuvaukseen voi tulla 30 % muutos, joka esitellään kilpailupäivän alussa.

 

Moduuli 3. Koneellinen puutavaran lähikuljetus keskikokoisella kuormatraktorilla (omapaino 10-20 tn)
Tehtävän laajuus ja käytettävissä oleva aika, kilpailuaika 30 min +5 min tutustumiseen, max 45 p

Tehtävässä tavoitellaan ammattimaista koneenkäsittelyä, kuljettajaa ja konetta säästävää työmallia lähikuljetuksessa. Tehtävän taso on koneellisen puutavaran lähikuljetuksen kiitettävä (K5) suoritus. Kilpailutehtävä suoritetaan ulkoalueella tukkimittaista puuta siirtämällä aluspuilla olevasta pinomuodostelmasta toiseen, aikaa on varattu tutustumiseen 5 minuuttia ja varsinaiseen kilpailutehtävään 30 minuuttia. Toimitsija auttaa tutustumisvaiheessa koneen käyttöön liittyvissä asioissa.

Tapahtumat, tilanteet ja asetukset: Tehtävänä on siirtää kahta (2) puutavarapinoa siten, että hän kuormaa ensimmäisen pinon koneen kuormatilaan ja siirtää sen seuraavien tyhjien aluspuiden päälle. Tehty pinomuodostelma tulee olla pinomittauskelpoinen.

Seuraavaksi kilpailija ajaa katkottujen pölkkyjen luo ja pinoaa pölkyt päällekkäin, pölkyt 40cm korkeita ja niitä on 5 kpl.

Seuraavaksi kilpailija ajaa seuraavan pinon luo ja kuormaa sen kyytiin, siirtää koneen seuraavien tyhjien aluspuiden kohdalle ja purkaa kuorman.

Edellä kerrottu puutavaran siirto jatkuu, kunnes tuomarit ilmoittavat kilpailijalle kilpailuajan päättymisestä lipun heilautuksella ja radiopuhelimella. Kilpailuajan päättymisen jälkeen kuormattuja puita ei lasketa mukaan suoritukseen. Kilpailuajan päätyttyä kilpailija laskee kuormaimen kuormatilaan.

Tuomari keskeyttää tehtävän, jos kilpailija vaarantaa itsensä tai yleisön turvallisuuden tai kilpailijan toiminta aiheuttaa koneen rikkoontumisen.

Kuormatraktoritehtävä toteutetaan piha-alueella. Tehtävä suoritetaan merkityllä alueella yksilösuorituksena. Jokainen kilpailija saa ennen suorituksen alkua 5 minuutin koneen käyttökoulutuksen. Ennen kilpailusuoritusta kilpailijalla on mahdollisuus tutustua kilpailukoneen kuormaimeen kuormaamalla puutavaraa lämmittelyalueella 5 minuuttia, sekä tutustua jalkaisin kilpailurataan.

Ennen tehtävän alkua kone sijoitetaan lähtölinjalle, koneen kuormain kuljetusasennossa taitettuna koura sermiin päin. Ratatuomarit selvittävät kilpailijalle tehtävän kulun. Tehtävä alkaa lipun heilautuksella.

Perussäädöt: Kone on säädetty valmiiksi. Nosturisäädöissä käytetään tehdasasetuksia ja työkierrokset kyseiseen konetyyppiin soveltuvat. Mitään säätöjä ei muuteta kilpailupäivän aikana.

Tehtävän kuvaukseen voi tulla 30 % muutos, joka esitellään kilpailupäivän alussa.

 

Pääasialliset arviointikriteerit

Kilpailutehtävä arvioidaan asteikolla 0 – 100 pistettä.

 • Tehtävä 1. Pisteytys tehtävävastauksien mukaan
 • Tehtävä 2. Simulaattori pisteyttää tehdyn harjoituksen
 • Tehtävä 3. Tuomarit arvioivat tehdyn suorituksen laaditun pisteytyksen mukaan

 

Kuvaus arvioinnin toteuttamisesta

Kaikkien tehtävien arviointi perustuu objektiiviseen arviointiin.

 

Kilpailussa käyttävät materiaalit, laitteet ja lajialue

Kilpailun järjestäjä varaa kilpailupaikalle John Deere Sim4 kevytsimulaattorin ja keskiraskaan kuormatraktorin.

 

Kilpailija tuo tullessaan

Kilpailijalla tulee olla ulkona tapahtuvaan konetyöskentelyyn sopiva vaatetus, turvakengät sekä kirjoitusvälineet.

 

Tehtäväpankki

Voit harjoitella ennakkoon vanhoilla semifinaalitehtävillä, joita löydät Skills Finland ry:n tehtäväpankista.