310 Yrittäjyys, semifinaali

Semifinaalin aikataulu

Keskiviikko 30.1.2019

Semifinaalipaikkakunnat ja yhteyshenkilöt

Gradia Jyväskylä, Priimus kampus, Taulumäentie 45, 40200 Jyväskylä
Antti-Pekka Nikula, 040 341 5803, antti-pekka.nikula@gradia.fi

Mercuria kauppiaitten kauppaoppilaitos, Martinlaaksontie 36, 01620 Vantaa
Mika Orenius, 040 120 7516, mika.orenius@mercuria.fi

Perho Liiketalousopisto, Perhonkatu 11, 00100 Helsinki
Merja Staudinger, 040 486 9444, merja.staudinger@perho.fi

Yrkesinstitut Practicum, Jan-Magnus Janssons plats 5, 00560 Helsinki
Veronica Grundström, 0400 247 270, veronica.grundstrom@prakticum.fi

Vaao, Valkeakosken ammattiopisto, Vanhankyläntie 2, 37601 Valkeakoski
Jan Nigmann, 044 706 1169, jan.nigmann@vaao.fi

Oulun seudun ammattiopisto, Kotkantie 2 C, 90250 Oulu
Pekka Karukka, 040 556 5111, pekka.karukka@osao.fi

Ylä-Savon ammattiopisto, Asevelikatu 4, 74100 Iisalmi
Tero Rönkä, 0400 792 847, tero.ronka@ysao.fi

Business College Helsinki, Rautatieläisenkatu 5, 00520 Helsinki
Taru Toivonen, 050 401 5807, taru.toivonen@bc.fi

 

Semifinaalikoordinaattori

Pia Kotro, Gradia Jyväskylä
pia.kotro@gradia.fi
040 341 5807

 

Kilpailijamäärä

Semifinaalissa on kolme kilpailijaa joukkueessa. Yrittäjyyslajissa ei ole rajoitettu semifinaalikilpailijoiden määrää/oppilaitos.

 

Kilpailutehtävien rakenne ja tehtävämoduulien keskeiset sisällöt

Kilpailutehtävässä tulee huomioida seuraavat teemat: yrittäjyys, kestävä kehitys, työhyvinvointi ja työturvallisuus.

Kilpailijat voivat valmistautua tulevaan semifinaalitehtävään tutustumalla Business Model Canvas -malliin ja sen käyttöön liiketoimintaa suunniteltaessa sekä Skills Finland ry:n tehtäväpankista löytyviin aikaisempien vuosien semifinaalitehtäviin. Vuoden 2019 semifinaalitehtävä on vuoden 2016-2018 semifinaalitehtävien kaltainen. Skills Finland ry:n tehtäväpankin 2016 Yrittäjyys Semifinaali – kansiosta löytyy hyvä malli semifinaalitehtävästä ja Business Model Canvas’ista. Tehtävää voidaan muuttaa 30 % varsinaiseen kilpailuun.

Moduuli 1. Ryhmän osaaminen
Tehtävään käytettävä kilpailuaika 30 min, 20 p

Mitä ryhmä osaa erityisen hyvin?

Moduuli 2. Osaamisen tuotteistaminen
Tehtävään käytettävä kilpailuaika 90 min, 20 p

Ryhmä rakentaa uuden liikeidean, tuotteen tai palvelun joka perustuu ryhmään jäsenten yhteiseen osaamiseen

Moduuli 3. Mallin rakentaminen ja mallin testaaminen
Tehtävään käytettävä kilpailuaika 105 min

Ryhmä rakentaa liikeideasta mallin 20 p
Ryhmä testaa liikeideansa potentiaalisilla asiakkailla 20 p

Moduuli 4. Esitys
Tehtävään käytettävä kilpailuaika valmistelu 35 min, yksittäinen esitys 4 min ja esitykset yhteensä n. 90 min, 20 p

Kilpailutiimi (3 hlöä) valmistaa yhden yhteisen esityksen

 

Tehtävän laajuus ja käytettävissä oleva aika

7:30 – 7:45  Ilmoittautuminen & tervetuloa, aamukahvi
7:45 – 8:00  Alkuinfo (Opiskelijoiden ohjelma, saattajien ohjelma)
8:00 – 8:15  Ohjeet (5 min) ja toimeksianto (10 min)
8:15 – 8:45  Oma ja tiimin osaaminen (30 min)
8:45  Tiimin osaamisen mallin palautus tuomaristolle
8:45 – 10:15  Osaamisen tuotteistaminen ja Business Model Canvas-versio 1 laatiminen (90 min)
10:15  Business Model Canvas-versio 1 luovutus tuomaristolle
10:15 – 12:00  Mallin laatiminen ja testaaminen (Malli = kuva, video, kuvio, blogikirjoitus, tarina, konkreettinen malli liikeideasta). Business Model Canvas- versio 2:n päivitys. (105 min)
12:00  Laaditun mallin ja sen testaamiseen liittyvien tuotosten luovutus tuomareille
11:00 – 12:45  Lounas, joustavasti 11:00-12:45 välillä (lounas max 45 min). Työskentely voi siis jatkua lounaan jälkeen.
12:45  Business Model Canvas-versio 2 luovutus tuomareille
12:45 – 13:20  Presentaatioiden valmistelu (35 min)
13:20  Presentaatioiden luovutus tuomareille
13:25 – 14:50  Presentaatiot 4 min/ryhmä, tuomariston kysymykset ja arviointi 5 min/ryhmä (kilpailualue)
n. 15:20  Alkaen tuomariston palaute, suullinen.
16:00  Tilaisuus päättyy

 

Pääasialliset arviointikriteerit

Yrittäjyydessä pääasialliset arvioitavat kohteet ovat ryhmän osaamisen tunnistaminen, osaamisen tuotteistaminen, mallin rakentaminen, mallin testaus, liikeidean esittäminen. Arviointi on avattu tarkemmin kriteereittäin kohdassa esimerkki arvioinnista.

 

Kuvaus arvioinnin toteuttamisesta

Yrittäjyyslajissa on kolme tuomaria (1 varalla), jotka arvioivat kilpailujoukkueiden palauttamat tuotokset sekä esityksen.

Esimerkki arvioinnista

Kilpailutehtävän arviointikriteerit asteikolla 0-100p.

Ryhmän osaaminen, 20 p

 • Osoittaa luovuutta (ymmärretty, että myös koulun ulkopuolinen osaaminen kuuluu tähän eli vastaa tehtä-vänantoa) ja itseymmärrystä, 5 p
 • Ryhmän jäsenten osaaminen täydentää toisiaan, 5 p
 • Laaditun dokumentin havainnollisuus ja visuaalisuus, 10 p

Osaamisen tuotteistaminen, 20 p

 • Osaamisen yhteys liikeideaan perustellusti, 10 p
 • Liikeidea on uusi tai poikkeuksellisella tavalla toteutettu, 10 p

Mallin rakentaminen, 20 p

 • Malli havainnollistaa liikeideaa tai jotain sen osaa ymmärrettävästi, 10 p
 • Malli on visuaalisesti ja teknisesti taidokkaasti toteutettu, 10 p

Testi, 20 p

 • Laadittu testi osoittaa luovuutta ja ymmärrystä, 5 p
 • Testin tulokset, 5 p
 • Ryhmä artikuloi johtopäätökset selkeästi, eli mitä testi opetti heille liikeideasta, 10 p

Esitys, 20 p

 • Toteutettu oivaltavasti ja viihdyttävästi, esiintyminen, 5 p
 • Osoittaa selkeästi yhteyden ryhmän osaamisen ja liikeidean välillä, 5 p
 • Havainnollistaa, mitä testi opetti, 5 p
 • Vakuuttaa kuulijat, 5 p

 

Kilpailussa käytettävät materiaalit, laitteet ja lajialue

Semifinaalissa semifinaalin järjestäjä varmistaa, että jokaisella kilpailujoukkueella on käytettävissään vähintään yksi tietokone/kilpaileva joukkue.

Kilpailunjärjestäjä varaa kilpailupaikalle mm. pahvia, teippiä, sakset, tussit, muistitikut, Business Model Canvas-pohjia, paperia, kyniä, lankaa. Kilpailupaikka on alue, josta tarvittaessa pääsee toteuttamaan kilpailun moduuli kolmessa mainitun testin.

Semifinaaliin EI saa tuoda omia muistitikkuja. Päivän aikana tarvittava muistitikku jaetaan järjestäjän puolesta.

 

Kilpailija tuo tullessaan

Kilpailijat voivat tuoda omat älypuhelimensa, kannettavat tietokoneensa ja omat ohjelmansa kilpailuun.

 

Tehtäväpankki

Voit harjoitella ennakkoon vanhoilla semifinaalitehtävillä, joita löydät Skills Finland ry:n tehtäväpankista.