312 Matkailu, semifinaali

Semifinaalin aikataulu

Keskiviikko 30.1.2019 (klo 7.30-16.30)

Semifinaalipaikkakunnat ja yhteyshenkilöt

Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Prinsessantie 2, 00820 Helsinki
Anu Kiiskinen, 040 334 5719, anu.kiiskinen@edu.hel.fi

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu Lapua, Ammattikoulunkatu 10, 62100 Lapua
Leena Korpi, 040 868 2054, leena.korpi@sedu.fi

Lapin Koulutuskeskus Redu, Jokiväylä 9, 96300 Rovaniemi
Kimmo Siuruainen, 040 356 6975, kimmo.siuruainen@redu.fi

Semifinaalikoordinaattori

Leena Korpi, Koulutuskeskus Sedu
leena.korpi@sedu.fi
040 868 2054

Kilpailijamäärä

ei rajoitusta

 

Kilpailutehtävien rakenne ja tehtävämoduulien keskeiset sisällöt

Moduuli 1. Matkailupalvelujen myynti ja neuvonta, 50 p
Tehtävään käytettävä kilpailuaika 2h suunnitteluun, 10 min esittelyyn

Kilpailijaparin tehtävänä on suunnitella ja myydä oman yrityksen kautta 4- 6 h ohjelma asiakkaalle, huomioiden aikataulun, teeman, ruokailut, aktiviteetin/aktiviteetit ja budjetin. Asiakkaat käyttävät omia kulkuneuvojaan tapahtumapaikoille saapumiseen. Asiakasryhmä, teema, aikataulu ja budjetti tarkentuvat kilpailupäivänä.

Tarjous ja matkailupalvelu sisältöineen tuotetaan suomen kielellä. Tarjouskirjeen ja matkapalvelun teossa käytetään ohjelmana Wordia. Matkapalvelu esitetään suomenkielellä.

Tarjouksen, matkailupalvelun ja myyntiesittelyn suunnitteluun ja tekemiseen on aikaa 2 tuntia. Esityksen kesto on 10 minuuttia.

Materiaalit (eli tarjous ja matkapalvelu) tulostetaan kahtena kappaleena, yksi tuomarille ja yksi itselle. Tehtävän tekoon saa käyttää kilpailupaikalla olevaa tietoteknistä välineistöä ja internetiä. Tehtävässä ei saa hyödyntää etukäteen tuotettuja omia tiedostoja.

Moduuli 2. Aktiviteetin suunnittelu ja ohjaus asiakasryhmälle, 50 p
Tehtävään käytettävä kilpailuaika 1h20min ja ohjaaminen 10 min.

Kilpailijaparin tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa asiakasryhmälle ohjelmapalveluaktiviteetti.  Ohjelmapalvelun suunnittelu ja toteutus tapahtuvat sisätiloissa. Ohjelman suunnitteluun on aikaa 1 tunti ja 20 minuuttia ja ohjelmapalvelun toteuttamiseen on aikaa 10 minuuttia. Ohjelmapalvelun ohjaaminen englanninkielellä. Tehtävän teossa ei saa käyttää apuna tietotekniikkaa. Kilpailupäivänä tarkennetaan asiakasryhmän ja aktiviteetin tietoja sekä annetaan lista välineistä, joita kilpailijaparilla on käytettävissä.

Käytettävissä oleva aika

3h 40min

 

Kilpailutehtävän arviointikriteerit

Kilpailutehtävä arvioidaan asteikolla 0-100 p. Arvioinnissa käytetään Matkailualan perustutkinnon tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia ja arviointikriteereitä (K3). Arvioinnissa käytetään Matkailualan opetussuunnitelman pakollisia tutkinnon osia ovat: Matkailualan asiakaspalvelu, Matkailupalvelujen toteuttaminen ja Matkailupalvelujen myynti ja neuvonta.

Tehtävän kuvauksiin saattaa tulla 30% muutos, joka esitellään vasta kilpailupäivänä.

Matkapalvelun suunnittelu ja kirjallinen tuotos, arvioinnin kohteet  25 p

 • Kestävän matkailun huomiointi palveluissa
 • Alan toimintaa koskevien säädösten noudattaminen
 • Tiedonhaku eri lähteistä
 • Parityöskentely
 • Ajankäyttö tehtävän teossa
 • Tarjouksen ulkoasu ja sisältö
 • Matkaohjelman ulkoasu, visuaalisuus ja myyvyys
 • Teeman monipuolinen hyödyntäminen
 • Tarvittavat varusteet ja välineet
 • Yrittäjyys, matkaohjelman luovuus ja innovatiivisuus
 • Matkaohjelman käytettävyys

Matkapalvelun esittely, arvioinnin kohteet  25 p

 • Esitystilanteen aloitus
 • Esitystilanteen päättäminen
 • Ulkoinen olemus ja tilanteeseen sopeutuva pukeutuminen
 • Parityöskentely
 • Ajankäyttö tehtävän esittämisessä
 • Matkaohjelman esittely asiakkaalle
 • Esiintymistaito
 • Asiantuntijuus
 • Luontevuus

Ohjelmapalveluaktiviteetin suunnittelu, arvioinnin kohteet  20 p

 • Asiakasryhmän tarpeiden huomioiminen
 • Aktiviteetti valmiina aikataulun mukaan
 • Aktiviteetin kuvaus
 • Toteutettavissa ja myytävissä oleva ohjelma
 • Parityöskentely, käytettävissä olevien välinevaihtoehtojen pohdinta yhdessä

Ohjelmapalveluaktiviteetin toteutus, arvioinnin kohteet  30 p

 • Tilanteeseen sopiva pukeutuminen
 • Asiakaspalveluprosessi
 • Aktiviteetin esittely asiakkaalle
 • Turvallisuus
 • Aktiviteetin ohjaus asiakkaalle ja ryhmän hallinta
 • Aikataulussa pysyminen, ohjelman kesto 10 min.
 • Asiakastyytyväisyyden varmistaminen
 • Ohjelmapalvelun päättäminen ammattitaidolla
 • Realistinen ja oma-aloitteinen itsearviointi
 • Sujuva parityöskentely ja työhyvinvointi
 • Osaa käyttää englantia asiakaspalvelutilanteessa
 • Hyvät käytöstavat
 • Luovuus ja innovatiivisuus
 • Oheisviestintä
 • Asiakaslähtöinen toiminta
 • Välineiden käyttö
 • Ongelmanratkaisutaidot

 

Kilpailunjärjestäjä varaa kilpailupaikalle

Kilpailijoilla on käytettävissä 2 tietokonetta / pari. Tietokoneissa on internet-yhteys ja selain sekä Microsoft Office –ohjelmistopaketti. Tehtävien tallennusta varten kilpailijoille annetaan muistitikku. Kilpailijoilla on käytettävissä välineitä ohjelmapalveluaktiviteetin toteutukseen.

 

Kilpailija tuo tullessaan

Kilpailijan on todistettava henkilöllisyytensä (myös KELA-kortti käy). Kilpailijat eivät saa tuoda eivätkä käyttää mitään omia välineitä tai laitteita kilpailussa. Kilpailija tuo mukanaan oman oppilaitoksen hyväksymän työasun.

 

Tehtäväpankki

Voit harjoitella ennakkoon vanhoilla semifinaalitehtävillä, joita löydät Skills Finland ry:n tehtäväpankista.