406 Sähköasennus, semifinaali

Semifinaalin aikataulu

keskiviikko 30.1. – torstai 31.1.2019

Semifinaalipaikkakunnat ja yhteyshenkilöt

Gradia, Viitaniementie 1 D,  40720 Jyväskylä
Vesa Hirvenlahti, Gradia Jyväskylä, 040 341 4472, vesa.hirvenlahti@gradia.fi

Ylä-Savon ammattiopisto, Asevelikatu 4, 74100 Iisalmi
Tuomo Lahtinen, YSAO, 0400 793 198, tuomo.lahtinen@ysao.fi

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Wärtsilänkatu 7, 04410 Järvenpää
Seppo Keskitalo, Keuda, 0500 743 992, seppo.keskitalo@keuda.fi

Ammattiopisto Lappia, Urheilukatu 6, 95400 Tornio
Kari Kenttä, Ammattiopisto Lappia, 044 749 2714, kari.kentta@lappia.fi

Semifinaalikoordinaattori

Vesa Hirvenlahti, Gradia
vesa.hirvenlahti@gradia.fi
040 341 4472

Kilpailijamäärä

3 kilpailijaa / oppilaitoksen toimipiste

 

Kilpailutehtävien rakenne ja tehtävämoduulien keskeiset sisällöt

Työtehtävänä on asentaa suunnitelmien mukainen kokonaisuus käyttökuntoon ja antaa työstä käytön opastus.

Suunnitelmaan kuuluvat asiakirjat

Työssä kalustetaan ryhmäkeskus sekä asennetaan valaistus ja pistorasia-asennukset.

Asennuksissa noudatetaan SFS6000-standardisarjaa (2016) sekä hyvää asennustapaa. Kiinnitysväli naula- ja ruuvikiinnikkeillä vaaka- ja pystysuorassa asennuksessa on 0,17 – 0,22 m. Ensimmäinen kiinnike asennetaan 5…10 cm rasiasta, kytkimestä, kojeesta tai kaapelin mutkasta. Painike, valokytkin ja pistorasia asennetaan 1000 mm korkeuteen lattiasta. Jakorasioiden asennuskorkeus on 150 mm katosta. Seinävalaisimen korkeus on 600 mm katosta.

Työlista

 • Ryhmäkeskuksen kalustus
 • Pistorasian asennus
 • Valaistuksen asennus
 • Piirustusten päivitys ja tarvittaessa lisäpiirustusten teko

Merkinnät

Johdonsuojakatkaisijat, vikavirtasuojakytkimet, kellokytkin releet ja yms. komponentit merkitään keskuksen kanteen keskuskaavion mukaisin tekstein. Johdot merkitään ryhmätunnuksilla, tunnus keskuksen päähän esim. 1.1.-1.3. ja kojeilla vastaosoitteilla esim. RK_1.1.-1.3., merkinnässä käytettävä kaapelin merkintään suunniteltua merkintää.

Asiakirjat

Asiakkaalle luovutetaan valmiin työn mukaiset piirustukset sekä tarkastuspöytäkirjat. Piirustukset ja asiakirjat luovutetaan muutosmerkinnöin.

Käytönopastus

Asiakkaalle annetaan laitteiston käytönopastus.

Käytettävät materiaalit ja keskukset

 • Asennustarvikkeet tyypillisiä valaistus- ja pistorasiakalusteita sekä johdot tyypillisiä esim. MMJ, MCMK, AMCMK.
 • Aikarele 2707022, kellokytkin 2607072
 • Keskukset ovat alla olevan mukaisia tai vastaavia.
  • Ryhmäkeskus 3405663

 

Tehtävien laajuus ja käytettävissä oleva aika

Tehtävään varattu aika 6h.

 

TYÖSELOSTUS

Työn kuvaus

Työssä asennetaan keskukselle omakotitalon autokatoksen valaistus ja auton lämmityspistorasia-asennukset. Auton lämmityspistorasiaa ohjataan keskukseen asennettavalla kellokytkimellä, johon ohjelmoidaan säännöllinen päällä oloaika ma-pe 5:30-7:30. Satunnaiskäyttöä varten asennetaan painike, joka ohjaa monitoimireleen avulla pistorasian kahdeksi tunniksi päälle sytyttäen samalla merkkivalon.

Ryhmäkeskusasennukset

Työn suorittaja asentaa ja kytkee ryhmäkeskukseen ajastimen ja monitoimireleen.

Ryhmien asennukset

Työn suorittaja asentaa pistorasiat sekä valaistuksen kytkimen ja jakorasian sekä kaapeloi nämä naulakiinnikkeillä pinta-asennuksena. Kaikkien ryhmien syötöt lähtevät ryhmäkeskukselta.

 

Pääasialliset arviointikriteerit

Semifinaalitehtävässä arvioidaan mm.:

Työ- ja sähkötyöturvallisuus

 • työympäristön siisteys, henkilökohtaisten suojainten käyttö, huolehtiminen työskentelyn aikaisesta työ- ja sähkötyöturvallisuudesta

Käyttöönotto, testaus ja toiminta

 • käyttöönottotarkastukset mittauksineen, komponenttien kytkennät, asennusten toimivuus

Kalusteasennusten oikeat asennusmitat

 • ovatko asennuskorkeudet ja -etäisyydet annettujen mittojen mukaisia

Laitteiden ja johtoteiden asennus, suunnitelmien noudattaminen

 • johtoteiden suoruus ja kalusteiden kiinnitys, järjestäjän ja valmistajien ohjeet

Asennustyön siisteys, johdotus ja liitokset

 • keskuksen sisäiset johdotukset ja liitokset, kaapeleiden asennus, asennuksen ulkonäkö

Asiakaspalvelu ja dokumentointi

 • loppudokumentointi, valmiin työn esittely ja käytön opastus asiakkaalle

Työtavat ja -tekniikat

 • työkalujen käyttö, ergonomia, materiaalien käsittely.

Mikäli työssäsi tulee eteen pulmatilanne, käänny tuomarien puoleen, päästäksesi tehtävässä eteenpäin. Järjestelyjä koskevat kysymykset eivät vaikuta arviointiin. Varsinaista asennustyötä koskevat kysymykset voivat vaikuttavat arviointiin.

Vaarantaessasi sähkötyö- tai työturvallisuuden tuomari huomauttaa asiasta. Jos huomautuksen jälkeen vaarannat edelleen turvallisuuden, on tuomarin keskeytettävä työskentelysi, jolloin suorituksesi joudutaan hylkäämään.

Onnea tehtävääsi!

 

Kuvaus arvioinnin toteuttamisesta

Semifinaalivastaavat esittelevät arviointialueet ja painotukset. Arvioinnissa on pyritty painottamaan oleellisimpia asioita toiminnan kannalta. Tuomareina toimivat pääsääntöisesti samat henkilöt jokaisena kilpailupäivänä, jotta arviointi on mahdollisimman tasapuolinen.

Esimerkki arvioinnista

Työ- ja sähkötyöturvallisuus  14,00
Käyttöönotto, testaus ja toiminta  20,00
Mitat ja ulkonäkö  20,00
Laitteiden – ja johtoteiden asennus  12,00
Johdotus ja liitokset  12,00
Asiakaspalvelu ja dokumentointi  14,00
Kestäväkehitys ja yrittäjyys  8,00
YHTEENSÄ 100,00

 

Kilpailussa käyttävät materiaalit, laitteet ja lajialue

Asennustarvikkeet tyypillisiä valaistus- ja pistorasiakalusteita sekä johdot tyypillisiä esim. MMJ, MCMK, AMCMK.

 • Aikarele 2707022, kellokytkin 2607072
 • Keskukset ovat alla olevan mukaisia tai vastaavia
  • Ryhmäkeskus 3405663

 

Kilpailija tuo tullessaan

 • Aikarele 2707022, kellokytkin 2607072

 

Tehtäväpankki

Voit harjoitella ennakkoon vanhoilla semifinaalitehtävillä, joita löydät Skills Finland ry:n tehtäväpankista.