503 Cateringkokki, semifinaali

Semifinaalin aikataulu ja paikka

tiistai 29.1. – keskiviikko 30.1.2019

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Törnäväntie 24, 60200 Seinäjoki
Päivi Niska, 040 830 0455, paivi.niska@sedu.fi

Stadin ammattiopisto, Prinsessantie 2, 00820 Helsinki
Arja Kaikkonen, 040 334 5702, arja.kaikkonen@edu.hel.fi

Semifinaalikoordinaattori

Vesa Työppönen, Riveria
vesa.tyopponen@riveria.fi
050 551 3958

Kilpailijamäärä

2 paria / oppilaitoksen toimipiste

 

Kilpailutehtävien rakenne ja tehtävämoduulien keskeiset sisällöt

Cateringkokin kilpailulajin semifinaalissa vaaditaan samaa osaamista kuin lajin loppukilpailussa. Cateringkokki suunnittelee, valmistaa ja tarjoilee maittavia, houkuttelevia ja terveellisiä ateriakokonaisuuksia asiakkailleen, myös erityisruokavaliot huomioiden. Tuotteiden valmistamisessa otetaan huomioon hygieenisyys, kestävän kehityksen mukainen toiminta, ympäristönäkökohdat ja omavalvonta.

Kilpailutehtävät on laadittu siten, että ne vastaavat ravintola- ja cateringalan ammatillisen perustutkinnon valtakunnallisten perusteiden kiitettävää (K3) tasoa, painottaen cateringkokin osaamisalueita.

Kilpailutehtävä koostuu reseptien muokkaamisesta, työsuunnitelman laatimisesta, keittiötyöskentelystä sekä teoriakokeesta. Viimeistään 30.11.2018 Taitaja2019 verkkosivulla julkaistavaa kilpailutehtävää voidaan muokata 30 % ennen kilpailun alkamista.

 

Semifinaalitehtävä

 

Kilpailuavustaja

Taitaja semifinaalikilpailuissa kullakin kilpailuparilla on oma kilpailuavustaja.

Kilpailuavustajan tehtävät:

 • Avustaja vastaa kilpailussa tarvittavien raaka-aineiden löytämisestä keittiöltä.
 • Hän tarkistaa, ennen kilpailujen alkua, että kaikki kilpailijoiden raaka-aineet ovat valmiina keittiössä ja että työvälineet ovat kunnossa. Jos jotain puuttuu, puutteet tulee ilmoittaa, kun raaka-aineita kerätään koreihin / keittiöihin. Jos kilpailutilanteessa huomataan puutteita, niistä tulee heti kertoa kilpailujen järjestäjälle ja päätuomarille.
 • Avustaja vastaa kilpailussa tarvittavien pientyövälineiden löytymisestä keittiöltä.
 • Kilpailuavustaja tarkistaa keittiön kunnon ennen kilpailujen alkua, laittaa valmiiksi roskapussit, kertakäyttökäsineet sekä noutaa raaka-ainekorit esille.
 • Huolehtii kilpailuparin roskien pois viemisestä kilpailupäivän päättyessä, kun tuomari on antanut siihen luvan.
 • Toimii kilpailijoiden oppaana. Välittää tarvittaessa kilpailijoiden viestin tuomareille.
 • Huolehtii tuomariston hänelle erikseen määräämistä tehtävistä.

Kilpailuavustaja EI saa:

 • Kilpailuavustaja on avustava henkilö, jonka työn osuus ei saa näkyä varsinaisessa kilpailusuorituksessa.
 • Kilpailuavustaja ei saa auttaa kilpailuparia työvaihepuhtaanapidossa.
 • Kilpailuavustaja ei saa neuvoa tai muuten opastaa kilpailuparia varsinaisen kilpailutyön tekemisessä.

Epäselvissä tilanteissa kysytään neuvoa keittiövalvojalta tai hänen ohjeensa mukaisesti tuomaristolta.

 

Tehtävien laajuus ja käytettävissä oleva aika

 • 7.00 – 7.30  Ilmoittautuminen, vaatteiden vaihto ja aamupala.
  Kilpailijan on todistettava henkilöllisyytensä ilmoittautumisen yhteydessä.
 • 7.45 – 8.00  Kilpailukeittiöihin tutustuminen.
 • 8.00 – 8.15  Lopullisen kilpailutehtävän antaminen.
 • 8.15 – 9.00  Suunnittelu
 • 9.10 – 12.30  Kilpailutehtävien tekeminen erillisen aikataulun mukaan.
 • Lounas
 • 13.00 – 13.30  Teoriatehtävä
 • 13.50 – 15.00  Tuomaripalaute n. 10 min/kilpailupari
 • 15.15  Tulokset

Kilpailuaikataulussa voi olla kilpailijamääristä riippuvia paikkakuntakohtaisia pieniä eroavaisuuksia. Jokaiselle kilpailuparille pyritään takaamaan mahdollisimman tasapuoliset työskentelyolosuhteet.

 

Pääasialliset arviointikriteerit

Tässä oleva arvioinnin kuvaus on alustava arviointirunko, johon saattaa tulla arviointiosioiden välisiä painotuksen tarkennuksia ennen semifinaalien alkua.

Työprosessin hallinta, 12 pistettä

 • reseptiikan hallinta
 • laskeminen
 • työsuunnitelma
 • aikataulu

Työtehtävien hallinta, 32 pistettä

 • kokin perusosaaminen
 • raaka-aineiden säilytys
 • työpisteen järjestäminen
 • työvälineiden valinta
 • sarjatyö ja työn looginen eteneminen
 • ammattitekniikka
 • ohjeiden noudattaminen
 • taloudellisuus
 • koneiden ja laitteiden hallinta
 • taloudellinen toiminta

Työn perustana olevan tiedon hallinta, 15 pistettä

 • henkilökohtainen hygienia
 • työvaihepuhtaanapito
 • lämpötilat ja näytteet
 • teoriaosaaminen

Elinikäisen oppimisen avaintaidot, 13 pistettä

 • yhteistyö
 • asenne ja sisäinen yrittäjyys
 • työturvallisuus
 • työhyvinvointi

Ruokien esillepano ja annostelu, 14 pistettä

 • ateriakokonaisuus ja aterian eri osat

Ruokien maku ja rakenne, 14 pistettä

 • ateriakokonaisuus ja aterian eri osat

 

Kuvaus arvioinnin toteuttamisesta

 • Semifinaaleissa tulee olla 4 – 8 tuomaria, joista yksi 1 päätuomari, vähintään 1 opettajien edustaja ja vähintään 1 työelämän edustaja.
 • Tuomarit saavat kilpailutehtävät ja arviointiohjeet semifinaalin päätuomarilta.
 • Semifinaalin päätuomarin tulee olla paikalla koko kilpailijoiden ajan sekä hänellä tulisi olla aikaisempaa kilpailujen tuomarointikokemusta.
 • Semifinaalin päätuomari johtaa arviointia ja sopii muiden tuomareiden kanssa työnjaon ennen kilpailuiden alkua.
 • Tuomareista vähintään ennen yhden tulee seurata kilpailujoukkueiden työskentelyä jo suunnittelutehtävän aikana.
 • Lajin tuomarityöskentely pohjautuu Skills Finland Ry:n Taitaja-sääntöihin.
 • Arviointi on tasapuolista, asiallista ja oikeudenmukaista.
 • Kilpailijoiden saama palaute on kannustavaa.
 • Arviointirakenne perustuu Taitaja CIS – pistelaskujärjestelmään.
 • Joukkueiden suunnitelmista otetaan kopiot tuomareille ja alkuperäiset annetaan kilpailijoille ennen keittiötyöskentelyn alkamista.
 • Tuomarit työskentelevät kilpailun ajan itsenäisesti ja antavat jokaiselle joukkueelle pisteet.
 • Tämän jälkeen lasketaan jokaisen tuomarin eri joukkueille antamista pistemääristä pisteiden keskiarvo.
 • Mikäli kahdella tai useammalla joukkueella on sama pisteiden keskiarvo, verrataan joukkueiden saamia yksittäisiä pistemääriä. Tasapisteissä tuomarit arvioivat pisteet uudelleen, painoarvoltaan ruoan maku on tärkein.
 • Kilpailevat joukkueet saavat palautteen työskentelystään kilpailutehtävän päätyttyä. Semifinaalikilpailussa annetun palautteen tavoitteena on motivoida ja kannustaa opiskelijoita kilpailutoimintaan sekä kehittämään taitojaan jatkossakin. Palaute on noin 10 min/pari.

 

Kilpailussa käytettävät materiaalit, laitteet ja lajialue

Kilpailujärjestäjä varaa kilpailupaikalle jokaiselle kilpailuparille työpisteen, leikkuulaudat, siivousliinat, kertakäyttökäsineet, roskakorit jätteiden lajittelua varten. Samoin varataan yleisesti keittiössä käytettävät pientyövälineet. Käytettävät koneet ja laitteet ovat normaalisti ammattikeittiössä käytettäviä malleja.

 

Kilpailija tuo tullessaan

 • Kilpailijan pitää todistaa henkilöllisyytensä (myös Kela-kortti käy).
 • Kilpailijoilla tulee olla omat laskimet ja muistiinpanovälineet.
 • Kilpailija käyttää elintarvikelain edellyttämää kokin työasua. Työasuissa voi näkyä kilpailijan nimi ja koulu sekä mahdolliset yhteistyökumppanit.
 • Kilpailijoille annetaan kirjaintunnukset, jotka kiinnitetään työasuihin sekä merkitään kirjaintunnuksella kilpailijoiden työpiste.
 • Kilpailijalla tulee olla mukanaan henkilökohtaiset veitset (kokin veitsi, sahalaitainen veitsi, juuresveitsi, kuorimaveitsi), mittalusikkasarja sekä lämpömittari.
 • Lisäksi kilpailijat voivat tuoda mukanaan pienen keittiövaa´an, elintarvikelämpömittarin, sekä keittiöajastimen.
 • Omien sähköisten laitteiden käyttö on kielletty.
 • Matkapuhelimen käyttö kilpailun aikana on kielletty.
 • Kilpailijoiden omat työvälineet tarkistetaan ennen kilpailua päätuomarin tai semifinaalijärjestäjän toimesta.

 

Tehtäväpankki

Voit harjoitella ennakkoon vanhoilla semifinaalitehtävillä, joita löydät Skills Finland ry:n tehtäväpankista.