P1 TaitajaPLUS Puhtaus- ja kiinteistöpalveluala, semifinaali

Semifinaalin aikataulu ja paikka

Keskiviikko 30.1.2019 klo 7.45 – 16.00

Spesia ammattiopisto, Keskussairaalantie 21, 40101 Jyväskylä

Semifinaalikoordinaattori

Hannu Pahajoki, Ammattiopisto Spesia
hannu.pahajoki@spesia.fi
040 486 4136

Kilpailijamäärä

3 kilpailijaa / oppilaitoksen toimipiste, toimipiste yksilöitävä hakuvaiheessa

 

Kilpailutehtävien rakenne ja tehtävämoduulien keskeiset sisällöt

Kilpailija suorittaa Stihl KompiSystem työkoneen käyttökuntoon laittamisen sekä työkohtaisen lisälaitteen asentamisen. Tehtävä sisältää työpisteen jätteiden kierrätyksen.

Tehtävään käytettävä kilpailuaika 30 min, 100 p

Kilpailijan perehtyy annettuun tehtävään, valitsee oikeat työvälineet ja lisälaitteet sekä suorittaa työ loogisena kokonaisuutena annetussa ajassa saattaen työkoneen työkuntoon ja työpisteen kuntoon. Työskentelyssä kilpailijan tulee huomioida työturvallisuus, ergonominen työskentely sekä kestävä kehitys. Kilpailijan tulee myös huomioida toiminnassaan työn asiakaspalveluluonne.

Suoritusta ennen kilpailijoille selvitetään vielä lyhyesti tehtävän sisältö ja vaatimukset sekä keskeisimmät arvioinnin kohteet. Kilpailijan tulee olla varautunut siihen, että tuomaristo esittää kilpailusuorituksen aikana tai jälkeen tehtävään liittyviä kysymyksiä.

Kilpailupaikalla on samanaikaisesti kaksi erillistä työpistettä. Työskentelypisteessä työskentelevät eivät ole näköyhteydessä toisiinsa.

Kilpailutehtävässä näytetään kiinteistönhoidon perusosaamista ja pääpaino on tehtävän oikeassa suoritustavassa ja lopputuloksessa. Kilpailijalla on mahdollisuus pyytää tarvitessaan apua. Kilpailijalle kerrotaan, miten annettu ohjaus vähentää arvioinnista saatavia pisteitä.  Jos kilpailija vaarantaa tehtävän aikana omaa tai muiden turvallisuutta, voidaan kilpailusuoritus tarvittaessa keskeyttää. Tehtävän suorituksen jälkeen kilpailija arvioi omaa suoritustaan, jonka jälkeen tuomarit antavat työskentelystä palautteen.

 

Tehtävän laajuus ja käytettävissä oleva aika

Semifinaalikilpailu suoritetaan yhden kilpailupäivän aikana. Suoritusaikaa on varattu 40 minuuttia/kilpailija. Tuomari ilmoittaa kilpailijoille, kun suoritusaikaa on jäljellä 5 minuuttia. Lopullinen aikataulu ja kilpailun pituus riippuvat kilpailijamäärästä, joten ne ilmoitetaan kilpailijoille kutsukirjeessä.

 

Pääasialliset arviointikriteerit

Työn aloitus, 15 p

Työskentely ja yrittäjyys, 35 p

Kestävä kehitys, 10 p

 • suunnitelmallinen, joustava taloudellinen työskentely ja eteneminen (4 p)
 • kierrätys ja jätteiden lajittelu (3 p)
 • työympäristön siisteys (3 p)

Ergonomia ja työturvallisuus, 10 p

 • työskentelyasennot eri työvaiheissa (3 p)
 • työvälineiden ja osien käsittelyotteet (2 p)
 • työturvallisuus ja työvälineiden turvallinen käsittely (5 p)

Työn laatu, 25 p

Itsearviointi, 5 p

 • asenne omaan työhön ja sen arviointi (3 p)
 • kehittäminen (2 p)

 

Kuvaus arvioinnin toteuttamisesta

Arvioinnissa tavoitetasona on opetussuunnitelman T2 taso. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota työn suunnitelmallisuuteen, työ- ja asiakasturvallisuuden huomioimiseen, oikeisiin työtapoihin sekä huolelliseen lopputulokseen. Työsuoritus arvioidaan kokonaisvaltaisesti ja laaja-alaisesti.

Tuomaristo koostuu työelämän työnantajien ja työntekijöiden edustajista sekä ammatillisen opetuksen edustajista. Tuomarit arvioivat kilpailijoiden järjestyksen määrittämällä pisteet jokaiselle kilpailijalle kilpailusuorituksen perusteella.

Arvioinnissa tukeudutaan tehtäväkohtaiseen arviointiohjeeseen, jonka mukaan arvioinnin kohteita aiemmin mainittujen lisäksi ovat

 • ammattikäsitteistön hallinta ja tuntemus
 • työ- ja suojavaatetuksen käyttäminen
 • annettuun työohjeeseen tutustuminen ja sen mukaan toimiminen (sikäli kuin annettu)
 • kestävän kehityksen sekä taloudellisen työskentelyn huomiointi
 • työpisteen ja työvälineiden järjestäminen työskentelyn jälkeen
 • työskenteleminen annetussa ajassa sekä työskentelyn sujuvuus
 • asenne omaan työskentelyyn ja työskentelyn mahdollinen kehittäminen

 

Kilpailussa käyttävät materiaalit, laitteet ja lajialue

Kilpailunjärjestäjä varaa kilpailupaikalle tehtävässä tarvittavat työvälineet sekä kilpailumateriaalin.

 

Kilpailija tuo tullessaan

Kilpailija tuo oman oppilaitoksen hyväksymän työvaatetuksen sekä jalkineet. Niiden käyttäminen on osa kilpailutehtävän arviointia. Kilpailussa henkilökohtaisten apuvälineiden käyttäminen on hyväksytty, sikäli kun niistä on ilmoitettu etukäteen tai säännöissä määritetty.

Henkilötodistus kilpailijan tunnistamista varten.

 

Tehtäväpankki

Voit harjoitella ennakkoon vanhoilla semifinaalitehtävillä, joita löydät Skills Finland ry:n tehtäväpankista.