P2 TaitajaPLUS Logistiikka, semifinaali

Semifinaalin aikataulu ja paikka

maanantai 28.1. ja tiistai 29.1.2019

Würth Elektronik Oy, Karhutie 4, 01900 Nurmijärvi

Semifinaalikoordinaattori

Nina Lindroos, Ammattiopisto Spesia
nina.lindroos@spesia.fi
044 765 1392

Kilpailijamäärä

3 kilpailijaa / koulutuksen järjestäjä

 

Kilpailutehtävien rakenne ja tehtävämoduulien keskeiset sisällöt

Kilpailu on yksilökilpailu, jossa kilpailija kilpailee yhden päivän aikana. Tehtäväosioiden suoritusjärjestys vaihtelee kilpailijoittain aikataulujen mukaisesti. Kilpailijan varustuksena on oman oppilaitoksen antama työvaatetus – pakollisena varusteena ovat turvajalkineet. Kilpailussa henkilökohtaisten apuvälineiden käyttäminen on hyväksytty, sikäli kuin niistä on ilmoitettu etukäteen tai säännöissä määritetty.

Työtehtävä on varastopalvelujen perusosaamista, jossa huomioidaan kilpailijan taidot tavaroiden ja asiakirjojen käsittelyssä. Tavoitteena on tehtävän suorittaminen loogisena kokonaisuutena. Tehtävä tehdään kahtena suorituksena.

Ennen kilpailusuorituksen alkua kilpailijoille selvitetään ja heille perehdytetään lyhyesti tehtävän sisältö ja vaatimukset sekä keskeisimmät arvioinnin kohteet.

Tehtävä 1. Tavaran vastaanottaminen ja kirjaaminen saapuneeksi
Tehtävään käytettävä kilpailuaika 30 min, 40 p

Tehtävänä on vastaanottaa saapunut kuorma ja suorittaa vastaanottotarkastus sekä kirjata saapuminen Exceliin.

Tehtävässä käytettävät välineet: kynä, muistilehtiö, tietokone, Excel, haarukkavaunu, turvaveitsi, työkäsineet, laskin sekä omat työvaatteet ja turvakengät.

Tehtävä 2. Tavaran hyllyttäminen
Tehtävään käytettävä kilpailuaika 40 min, 60 p

Tehtävänä on hyllyttää vastaanotettu kuorma.

Tehtävässä käytettävät välineet: kynä, muistilehtiö, vastapainotrukki, keräilyvaunu, työkäsineet, turvaveitsi, käsikiristekalvo, laskin sekä omat työvaatteet ja turvakengät.

 

Tehtävän laajuus ja käytettävissä oleva aika

Kilpailijalla on aikaa 30 minuuttia ensimmäisen tehtäväosion suorittamiseen ja 40 minuuttia toisen tehtäväosion suorittamiseen. Tuomari ilmoittaa kilpailijalle, kun suoritusaikaa on osiossa enää 5 minuuttia jäljellä. Kesken jäänyt suoritus vaikuttaa tehtäväosion pisteytykseen. Mikäli kilpailija vaarantaa itsensä tai muiden turvallisuutta voidaan kilpailusuoritus tarvittaessa keskeyttää.

 

Pääasialliset arviointikriteerit

Logistiikan työtehtävät arvioidaan yhtenä kokonaisuutena työvaiheiden edetessä:

 • työohjeisiin ja työvälineisiin perehtyminen (5 p)
 • vastaanoton dokumenttien käsittely (10 p)
 • kierrätys ja jätteiden lajittelu (5 p)
 • saapumistiedon kirjaaminen kirjanpitoon (10 p)
 • työpisteen järjestely työskentelyn jälkeen (5 p)
 • oman työn arviointi ja kehittäminen (5 p)
 • työohjeisiin ja työvälineisiin perehtyminen (5 p)
 • hyllytystyön valmistelu (10 p)
 • ajoonlähtötarkastuksen tekeminen (5 p)
 • trukilla työskentely (20 p)
 • tuotteiden hyllyttäminen (10 p)
 • kierrätys ja jätteiden lajittelu (5 p)
 • oman työn arviointi ja kehittäminen (5 p)

 

Kuvaus arvioinnin toteuttamisesta

Lajin kilpailutehtävät pohjautuvat Logistiikan perustutkinnon, varastopalvelujen osaamisalan ammattitaitovaatimuksiin ja työelämän osaamisvaatimuksiin. Arviointiasteikkona käytetään H3-tasoa. Kilpailutehtäviä voidaan hyödyntää ammattiosaamisen näytöissä.

Tuomaristo koostuu työelämän sekä erityisopetuksen edustajista. Tuomarit arvioivat kilpailijoiden järjestyksen määrittämällä pisteet jokaiselle kilpailijalle kilpailusuorituksen perusteella. Kilpailussa käytetään CIS-pistelaskujärjestelmää, jossa lajin maksimipisteet ovat 100 pistettä. Kilpailusuoritukset arvioidaan, kun kilpailija on tehnyt työnsä sekä arvioinut itse omaa suoritustaan.

Arvioinnissa tavoitetasona on opetussuunnitelman H3 -taso. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota työn suunnitelmallisuuteen, työturvallisuuden huomioimiseen, oikeisiin työtapoihin sekä huolelliseen lopputulokseen. Työsuoritus arvioidaan kokonaisvaltaisesti ja laaja-alaisesti.

Arvioinnissa tukeudutaan tehtäväkohtaiseen arviointiohjeeseen, jonka mukaan arvioinnin kohteita aiemmin mainittujen lisäksi ovat:

 • työvälineiden hallinta ja tuntemus
 • annettuun työohjeeseen tutustuminen ja sen mukaan toimiminen
 • kestävän kehityksen sekä taloudellisen työskentelyn huomiointi
 • työpisteen ja työvälineiden järjestäminen työskentelyn jälkeen
 • työskenteleminen annetussa ajassa sekä työskentelyn sujuvuus
 • työskentelyn ergonomisuus ja työasennot
 • asenne omaan työskentelyyn ja työskentelyn mahdollinen kehittäminen

 

Kilpailussa käyttävät materiaalit, laitteet ja lajialue

Kilpailupaikalla olevat työvälineet ja materiaalit:

 • trukki
 • haarukkavaunu
 • keräilyvaunu
 • vastaanotettavat tuotteet
 • hyllytettävät tuotteet
 • kynä
 • turvaveitsi
 • käsikiristekalvo
 • tietokone

 

Kilpailija tuo tullessaan

Kilpailijan varustuksena on oman oppilaitoksen antama työvaatteet ja turvakengät. Mukana voi olla omat muistiinpanovälineet.

Kilpailussa henkilökohtaisten apuvälineiden käyttäminen on hyväksytty, sikäli kuin niistä on ilmoitettu etukäteen tai säännöissä määritetty.

 

Tehtäväpankki

Voit harjoitella ennakkoon vanhoilla semifinaalitehtävillä, joita löydät Skills Finland ry:n tehtäväpankista.