P3 TaitajaPLUS Asiakaspalvelu ja myynti, semifinaali

Semifinaalin aikataulu ja paikka

Maanantai 28.1.2019

Validia Ammattiopisto, Mannilantie 27-29 PL 46, 04401 Järvenpää

Semifinaalikoordinaattori

Matti Karko, Ammattiopisto Spesia
matti.karko@spesia.fi
044 765 1526

Kilpailijamäärä

2 kilpailijaa / oppilaitoksen toimipiste

 

Kilpailutehtävien rakenne ja tehtävämoduulien keskeiset sisällöt

Semifinaali on yksipäiväinen ja kilpailu on yksilökilpailu.

Tehtävä
Tehtävään käytettävä kilpailuaika 30 min, 100 p

 • tuotteiden myyntikunnostus ja esillepano ohjeiden mukaan
 • hinta-/ tuotetietojen ohjeenmukainen esillepano
 • asiakaspalvelu, kassatyöskentely ja jälkitoimet

Tehtävä sisältää asiakaspalvelun ja myynnin perusosaamista. Pääpaino on kilpailijan myymälätyöskentelyn perustaidoissa ja asiakaspalvelutaidoissa. Tavoitteena on saada työpiste myyntikuntoon ja palvella työn ohessa asiakasta sekä suorittaa tehtävä loogisena kokonaisuutena annetussa ajassa.

Ennen kilpailusuorituksen alkua kilpailijoille selvitetään tehtävän sisältö ja vaatimukset sekä keskeisimmät arvioinnin kohteet ja annetaan mahdollisuus tutustua työvälineisiin. Kilpailijalla on 30 minuuttia aikaa suorittaa tehtävä. Tuomari ilmoittaa kilpailijalle, kun suoritusaikaa on 5 minuuttia jäljellä. Kilpailusuorituksen jälkeen on kilpailijan oman työn arviointi ja lyhyt keskustelu tuomareiden kanssa.

Mikäli kilpailija vaarantaa itsensä tai muiden turvallisuutta voidaan kilpailusuoritus tarvittaessa keskeyttää. Ennen kilpailusuorituksen alkua kilpailijoille selvitetään ja heille perehdytetään tehtävän sisältö ja vaatimukset sekä keskeisimmät arvioinnin kohteet.

Työskentelyssä kilpailijan tulee huomioida työturvallisuus, asiakasviihtyvyys, ergonominen työskentely sekä kestävä kehitys.

Työskentelyn jälkeen kilpailija tekee jälkityöt ja arvioi omaa työskentelyään. Tuomarit antavat palautetta työskentelystä.

 

Tehtävän laajuus ja käytettävissä oleva aika

Kilpailijalla on 30 minuuttia aikaa suorittaa tehtävä. Tuomari ilmoittaa kilpailijalle, kun suoritusaikaa on 5 minuuttia jäljellä.

 

Kilpailutehtävän arviointi

Arvioinnissa tukeudutaan tehtäväkohtaiseen arviointiohjeeseen, jonka mukaan arvioinnin kohteita ovat;

 • työvälineiden hallinta ja tuntemus
 • annettuun työohjeeseen tutustuminen ja sen mukaan toimiminen
 • kestävän kehityksen sekä taloudellisen työskentelyn huomiointi
 • työpisteen ja työvälineiden järjestäminen työskentelyn jälkeen
 • työskenteleminen annetussa ajassa sekä työskentelyn sujuvuus
 • asenne omaan työskentelyyn ja työskentelyn mahdollinen kehittäminen

 

Pääasialliset arviointikriteerit

Työn aloitus, 10 p

 • työohjeeseen tutustuminen (4 p)
 • tuotteisiin tutustuminen (4 p)
 • työvälineisiin tutustuminen (2 p)

Myymälätyöskentely ja ergonomia, 45 p

 • työturvallisuus (5 p)
 • suunnitelmallinen ja järjestelmällinen työskentely (5 p)
 • tuotteiden myyntikunnostus ja esillepano (25 p)
 • hinta- ja tuotetietojen merkitseminen (5 p)
 • työskentelyasennot eri tilanteissa (5 p)

Työn laatu, kestävä kehitys ja itsearviointi, 45 p

 • asiakaspalvelutilanteen toteutuminen (15 p)
 • kielitaito (5 p)
 • kassatyöskentely (10 p)
 • myyntiympäristön siisteys (5 p)
 • kierrätys ja jätteiden lajittelu (5 p)
 • oman työn arviointi ja kehittäminen (5 p)

Osaamisvaatimukset perustuvat liiketalouden perustutkinnon perusteisiin ja työelämän vaatimuksiin.

 

Kuvaus arvioinnin toteuttamisesta

Tuomaristo koostuu työelämän sekä erityisopetuksen edustajista. Tuomarit arvioivat kilpailijoiden järjestyksen määrittämällä pisteet jokaiselle kilpailijalle kilpailusuorituksen perusteella.

Kilpailussa käytetään CIS-pistelaskujärjestelmää, jossa lajin maksimipisteet ovat 100 pistettä. Kilpailusuoritukset arvioidaan, kun kilpailija on tehnyt työnsä sekä arvioinut itse omaa suoritustaan.

Arvioinnissa tavoitetasona on opetussuunnitelman T1-taso. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota työn suunnitelmallisuuteen, työturvallisuuden huomioimiseen, oikeisiin työtapoihin sekä huolelliseen lopputulokseen. Työsuoritus arvioidaan kokonaisvaltaisesti ja laaja-alaisesti.

 

Kilpailussa käyttävät materiaalit ja laitteet

Kilpailupaikalla käytettävät laitteet ovat Winpos kassajärjestelmä, hinnoittelija ja tekstiili/hinnoittelijapistooli.

 

Kilpailija tuo tullessaan

Henkilötodistus tunnistamista varten. Kilpailijan varustuksena on oman oppilaitoksen antama työvaatetus.

Kilpailussa henkilökohtaisten apuvälineiden käyttäminen on hyväksytty, sikäli kuin niistä on ilmoitettu etukäteen tai säännöissä määritetty.

 

Tehtäväpankki

Voit harjoitella ennakkoon vanhoilla semifinaalitehtävillä, joita löydät Skills Finland ry:n tehtäväpankista.