Evenemangsinfo

Bild: Riveria

Finlands största årligen återkommande evenemang inom yrkesutbildningen

Riveria tillsammans med sina samarbetspartner välkomnar dig till Finlands största evenemang inom yrkesutbildningen i Joensuu 21–23.5.2019. Mästare2019 arrangeras i multihallen Joensuu Areena, i den bredvidliggande ishallen, träningshallen samt på områden utomhus. Stämningen, kunskapens glädje och de häftiga aktiviteterna smittar av sig på långa vägar! Evenemanget har fritt inträde.

Framtidens talanger som nu studerar till ett yrke tävlar om finländska mästerskap i 43 grenar. Det totala antalet tävlande är över 400. En del tävlingsgrenar har också internationella tävlande samt gymnasie- och yrkeshögskoletävlande. I samband med evenemanget arrangeras också MästarePLUS-tävlingen för studerande i behov av särskilt stöd samt tre uppvisningsgrenar och fyra yrkesuppvisningar. Dessutom ordnas finalen i Mästare9, högstadieelevernas egna händighetstävling.

Publiken kan följa med tävlingarna och samtidigt bekanta sig med många olika karriär- och utbildningsalternativ. Företagen möter unga talanger bland de tävlande och ungdomarna får stöd i sitt yrkesval. Under evenemanget ordnas även grenvisa evenemang, presentationer och seminarier samt mycket annat!

Välkommen med!