Teman och målsättningar för evenemanget

Bild: Antti Varonen

Mästare 2019 i Joensuu förbinder sig att främja företagsamhet, hållbar utveckling, arbetssäkerhet och arbetsvälmående i enlighet med Skills Finland rf:s anvisningar. I samband med Mästare2019-evenemanget belönas också den tävlingsgren som är bäst med tanke på hållbar utveckling.

Mästare2019-evenemanget satsar särskilt på att utveckla följande:

  • att marknadsföra yrkesutbildning och utveckla nya verksamhetsmodeller som en del av tävlingsarrangemanget och dess genomförande
  • att åstadkomma nya partnerskap med arbetslivet i det egna landskapet och i hela landet
  • att sammanknyta tävlingsuppgifter och bedömningskriterier till en del av undervisningen (koppla dem till arbetsuppgifter i arbetslivet), samt omformning av studerandes arbete i samband med evenemanget till att motsvara yrkesinriktade studier i så stort utsträckning som möjligt
  • att ordna ett kostnadseffektivt, högklassigt och inspirerande Mästare-evenemang som är till nytta för hela landskapet.