Tävlingsgrenar

Bild: studerande Sarianna Ikonen

FM-tävlingen i yrkesskicklighet Mästare2019 i Joensuu 21-23.5.2019

Mästare-tävlingen är en nationell tävling i yrkesskicklighet avsedd för alla studerande inom yrkesutbildningen och som under tävlingsåret fyller 21 år eller är yngre än 21 år. Det finns 43 tävlingsgrenar. Också gymnasie- och yrkeshögskolestuderande kan delta i tävlingen i ett par tävlingsgrenar.

Syftet med yrkesskicklighetstävlingarna är att främja yrkesmässigt toppkunnande, höja kvaliteten och statusen på yrkeskunnandet och yrkesutbildningen samt öka yrkesutbildningens dragningskraft. Yrkesskicklighetstävlingarna är en värdefull samarbetsform för arbetslivet och yrkesutbildningen, som gynnar alla som deltar. Näringslivet, utbildningsanordnarna, utbildningsförvaltningen och de centrala arbetsmarknadsparterna deltar i utvecklandet av tävlingsverksamheten i yrkesskicklighet.

Mästare-tävlingens regler


Mästare-tävlingen möjliggör för de tävlande att både utveckla och visa upp sitt kunnande. Under tävlingens gång ger domarna feedback åt de tävlande samt bedömer tävlingsuppgifterna. De presentationer och idéer som skapas under tävlingen får användas fritt av både personer eller företag, antingen så som de är eller modifierade enligt eget behov. Evenemanget Mästare2019, från semifinalerna till den stora finalen, finansieras främst med offentliga medel och allt material som produceras under tävlingen får användas utan extra kostnader.


MästarePLUS

MästarePLUS-tävlingen är en yrkesskicklighetstävling för alla studerande inom yrkesutbildningen som är i behov av särskilt stöd. MästarePLUS-tävlingen har ingen övre åldersgräns och tävlingen är likvärdig med FM-tävlingen Mästare.

MästarePLUS-grenarna under Mästare2019 är Rengörings- och fastighetsservice, Logistik och Kundbetjäning och försäljning.

MästarePLUS-tävlingens regler

Uppvisningsgrenar

En uppvisningsgren har inte FM-status. Innan en gren väljs som en permanent tävlingsgren kan grenen testas som en uppvisningsgren i ett par år.

Vid Mästare2019-evenemanget finns det tre uppvisningsgrenar: infrastrukturbyggande, robotik och mekatronik.

Yrkesuppvisningar

Mästare2019-Joensuu har följande yrkesuppvisningar: Naturupplevelser, Reparation av småmaskiner, Service av flygplan och Tillverkning av plastprodukter.

Mästare9

Mästare9 är ett glatt och fartfyllt evenemang för både de tävlande eleverna från årskurserna 7-9 och för deras hejarklackar. Man tävlar i tremannalag som kan vara blandade lag, pojk- eller flicklag. Tävlingen genomförs som en bantävling. Det snabbaste laget vinner! Finalen ordnas i samband med det nationella Mästare2019-evenemanget onsdag 22.5.2019 i Joensuu ishall.

Mästare9-tävlingens regler

Priser

I tävlingarna delar man inte bara ut medaljer (guld, silver, brons), utan också avsevärda penningpriser. Mästarnas Mästare får också en splitterny Nissan Qashqai att använda för ett helt år.