402 Ventilationsinstallation

Semifinal Final Resultat

Grundexamen i husteknik
ventilationsmontör

Bild: studerande Emmi Ylöstalo

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

I tävlingsgrenen utförs tunnplåtsarbeten samt installation av ventilationsanordningar och kanaler.

Tävlingsuppgifterna baserar sig på kriterierna för kravnivån berömliga i den läroplansbaserade yrkesinriktade utbildningen för grundexamen. Grenen bygger på specialiseringsstudier i ventilationsinstallation i grundexamen inom husteknik.

Under tävlingen får de tävlande anvisningar och ritningar utifrån vilka de genomför olika delhelheter och avancerar i tävlingen. Varje delhelhet bedöms. Intyget kan användas till grund för bedömning av yrkesprov vid läroanstalterna.

Tävlingen består av uppgifter som rör kanalinstallation, installation av huvudenhet, tillverkning av delar samt mätning och reglering. I den skriftliga delen ska den tävlande skapa en dellista och prissätta delar med hjälp av programmet Excel.

Tävlingen är en individuell tävling.


Mästare-tävlingen möjliggör för de tävlande att både utveckla och visa upp sitt kunnande. Under tävlingens gång ger domarna feedback åt de tävlande samt bedömer tävlingsuppgifterna. De presentationer och idéer som skapas under tävlingen får användas fritt av både personer eller företag, antingen så som de är eller modifierade enligt eget behov. Evenemanget Mästare2019, från semifinalerna till den stora finalen, finansieras främst med offentliga medel och allt material som produceras under tävlingen får användas utan extra kostnader.


Grenansvariga

Taitaja2019 Joensuu, 402 luftkonditioneringsanläggning, en liknande typVeikko Torssonen
veikko.torssonen@riveria.fi
050 340 0491

 

 

 

Pekka Saastamoinen
pekka.saastamoinen@riveria.fi
050 587 5940

 

 

 

Överdomare

Pasi Kaislasuo, Koulutuskeskus Salpaus