404 Målning och tapetsering

Semifinal Final Resultat

Grundexamen inom ytbehandlingsbranschen
målare

Bild: studerande Iina Martiskainen

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Tävlingsarbetet kräver vanliga kunskaper för en målare, såsom nybyggnads-, reparations-, målnings- och fasadmålningskunskaper. Ytor som ska målas kan vara t.ex. inre väggytor, innertak, golv, dörrar, fönsterkarmar, lister, möbler eller värmeelement. Arbetet kan också bestå av tapetsering eller målning av fasadbeklädnad och plåttak inklusive grundarbete. Den tävlande ska kunna utföra arbetet utgående från ritningar och arbetsbeskrivningar samt själv fatta beslut om en förnuftig arbetsordning.

Tävlingen är en individuell tävling.

Krav på kunnande

Tävlingsuppgifterna baserar sig på kriterierna för kravnivån berömliga i grunderna för yrkesinriktad grundexamen, kompetensområdet för ytbehandling inom byggbranschen, examensbenämningen målare, och på arbetslivets krav på unga arbetstagare.

I krav på kunnande i examengrunderna för examensbenämningen målare ingår bl.a.:

  • skydd, rengöring, förbehandling, slipning och primning vid målningsarbeten
  • att behandla fogarna i gipsskivor och andra skivor
  • att kitta, spackla och jämna olika slags underlag som ska behandlas
  • att behärska grundmålning, mellanstrykning och ytmålning både med handverktyg och med målarsprutor på olika underlag och ytor
  • att göra avgränsningar med handverktyg
  • att behärska fästning av väggbeläggningar som ska målas och av vanliga väggbeläggningar

Kunskapskrav för en framgångsrik tävlande:

Den tävlande ska behärska de arbetsuppgifter som dagens målare utför som en arbetshelhet i sitt yrke. Den tävlande ska kunna planera sitt dagliga arbete på ett sådant sätt att övergången från ett arbetsskede till ett annat sker smidigt och så att det inte uppstår onödiga avbrott, till exempel för att man är tvungen att vänta på att ett material ska torka.

Den tävlande ska kunna utföra tävlingsuppgifterna utgående från skriftliga arbetsbeskrivningar och ritningar. En målare ska också kunna agera om det blir ändringar i planerna, till exempel om en kund önskar göra ändringar i färger eller material. Vid bedömningen av nivån på yrkesskickligheten beaktas snabbheten i arbetet, noggrannheten i avgränsningarna, ordningen och redan vid arbetsplatsen, ytornas kvalitet, iakttagande av arbetssäkerhet, yrkesmässigt utförande av arbetet och hållbar


Mästare-tävlingen möjliggör för de tävlande att både utveckla och visa upp sitt kunnande. Under tävlingens gång ger domarna feedback åt de tävlande samt bedömer tävlingsuppgifterna. De presentationer och idéer som skapas under tävlingen får användas fritt av både personer eller företag, antingen så som de är eller modifierade enligt eget behov. Evenemanget Mästare2019, från semifinalerna till den stora finalen, finansieras främst med offentliga medel och allt material som produceras under tävlingen får användas utan extra kostnader.


Grenansvariga

Taitaja2019 Joensuu, 404 måleri och papperstillverkning, laariresponsible Matti Suomalainen

Matti Suomalainen
matti.suomalainen@riveria.fi
050 338 8960

 

 

 

Taitaja2019 Joensuu, 404 måleri och papperstillverkning, arter som ansvarar för ville ikonen

Ville Ikonen
ville.ikonen@riveria.fi
050 365 5603

 

 

 

Överdomare

Tarmo Hämäläinen, Tikkurila Oy