103 Billackering

Semifinal Final Resultat

Grundexamen inom bilbranschen
billackerare

Bild: studerande Emmi Ylöstalo

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

En billackerare är ett proffs i ytbehandlingen av bilar. Till billackerarens arbetsuppgifter hör t.ex. grundarbeten, grundmålning och reparationsmålning av karosstrukturer samt ytbehandling, såsom fixering och vaxning. I billackerarens arbete behöver man både ett tekniskt kunnande och en konstnärlig kreativitet.

Tävlingen är en individuell tävling.

Krav på kunnande

En billackerare ska behärska yrkets moderna arbetsuppgifter som en arbetshelhet. Hon/han ska kunna planera sitt dagliga arbete på ett sådant sätt att övergången från ett arbetsmoment till ett annat sker smidigt så att det inte uppstår onödiga avbrott, till exempel för att man är tvungen att vänta på att lackerade produkter ska torka. En billackerare ska vara särskilt omsorgsfull i fråga om arbetarskydd, miljöskydd och kundbetjäning, utan att glömma arbetets lönsamhet.


Mästare-tävlingen möjliggör för de tävlande att både utveckla och visa upp sitt kunnande. Under tävlingens gång ger domarna feedback åt de tävlande samt bedömer tävlingsuppgifterna. De presentationer och idéer som skapas under tävlingen får användas fritt av både personer eller företag, antingen så som de är eller modifierade enligt eget behov. Evenemanget Mästare2019, från semifinalerna till den stora finalen, finansieras främst med offentliga medel och allt material som produceras under tävlingen får användas utan extra kostnader.


Grenansvariga

Taitaja2019 Joensuu, 103 Auto Painting, art ansvarig Eero Kettunen

Eero Kettunen
eero.kettunen@riveria.fi
050 577 7098

 

 

 

Taitaja2019 Joensuu, 103 automaalaus, lajisresponsible Tiina MatilainenTiina Matilainen
Kummun Maanrakennus Oy
tinde.h@hotmail.com
050 413 8701

 

 

Överdomare

Jukka Rinne, TTS