L1 Naturupplevelser

Bild: Antti Varonen

Allmän beskrivning av yrkesuppvisningen

Under tävlingen arbetar naturinstruktören i kundbetjäningsuppgifter inom olika verksamhetsomgivningar. Naturinstruktören söker och tillämpar information, planerar, marknadsför, presenterar och säljer produkter för naturturism utgående från kundens behov. Att ansvara för kundutrymmen, redskap och utrustning hör också till naturinstruktörens uppgifter. I sitt arbete fungerar naturinstruktören på ett kreativt och flexibelt sätt och i enlighet med naturföretagets eller -organisationens affärsidé. Han eller hon har också god problemlösningsförmåga.

Yrkesuppvisningens karaktär

De naturinstruktörsstuderande som deltar i yrkesuppvisningen planerar och förverkligar kontroller som hör ihop med utbildningsområdet. Även publiken kan delta!

Krav på kunnande

En naturinstruktör som är duktig inom sitt yrke kommer bra överens med olika kundgrupper. Han eller hon är medveten om att arbetet innebär flexibla arbetstider och -förhållanden. I detta krävande yrke är det bra att ha många talanger och kunskaper, dessutom är arbetet ofta säsongbetonat. Det är också en fördel att ha mångsidiga språkkunskaper när man arbetar som naturinstruktör.

Grenansvariga

Risto Pekkola
risto.pekkola@riveria.fi
050 309 1929