601 Automationsteknik

Semifinal Final Resultat

Grundexamen inom el- och automationsbranschen
automationsmontör, elmontör

Bild: Riveria

Allmän beskrivning av grenen

Grenen automationsteknik baserar sig på grundexamen inom el- och automationsteknik och inriktningsalternativen för el- och automationsmontör samt på arbetslivets krav på unga arbetstagare. En automationsmontör arbetar i huvudsak i installations-, bruks- och underhållsuppgifter inom industrin och i entreprenörsfirmor i el/automationsbranschen. Beroende på uppgiftsbeskrivningen kan arbetsuppgifterna bestå av underhåll eller installation av fältutrustning och olika system inom industrin, installation av automationsanordningar för fastigheter samt installation, programmering och reparation av olika svagströmsystem.

Tävlingsuppgifterna baserar sig på kriterierna för kravnivån berömliga i examensgrunderna för grundexamen inom el- och automationsteknik. Tävlingsuppgifterna är baserade på el/automationsmontörens uppgifter inom industrin.

Tävlingen är en individuell tävling.

Krav på kunnande

I tävlingsuppgifterna betonas ett dynamiskt kunnande i form av problemlösning. Utmaningarna hör ihop med valet av material och med installations-, ibruktagnings- och kontrolluppgifter inom följande delområden:

  • el- och automationsinstallationer inom industrin
  • installationer av elmotorer och distributionscentraler
  • installation av fältapparater
  • logikinstallationer och fältbussar
  • förståelse av elkretsars funktion
  • testningar, felsökning och underhåll
  • dokumentation av förändringar

Dessutom betonas

  • arbetarskyddsfärdigheter
  • arbetssäkerhet, ergonomi, bibehållande av funktionsförmågan – upprätthållande av vitalitet/pauser i arbetet, hälsosamma måltider
  • När det gäller arbetssäkerheten är användningen av personlig skyddsutrustning ett absolut krav och en förutsättning för att man ska få gå in på tävlingsområdet.

Mästare-tävlingen möjliggör för de tävlande att både utveckla och visa upp sitt kunnande. Under tävlingens gång ger domarna feedback åt de tävlande samt bedömer tävlingsuppgifterna. De presentationer och idéer som skapas under tävlingen får användas fritt av både personer eller företag, antingen så som de är eller modifierade enligt eget behov. Evenemanget Mästare2019, från semifinalerna till den stora finalen, finansieras främst med offentliga medel och allt material som produceras under tävlingen får användas utan extra kostnader.


Grenansvariga

Taitaja2019 Joensuu, 601 automations anläggning, arten ansvarig Tommi Puustinen

Tommi Puustinen
tommi.puustinen@riveria.fi
0400 438 287

 

 

 

Taitaja2019 Joensuu, 601 automations installation, arten ansvarig Tribe Gorski

Heimo Gorski
heimo.gorski@riveria.fi
050 338 4316

 

 

 

Överdomare

Ville Torvinen, Siemens Oy