605 Plåt och svetsning

Semifinal Final Resultat

Grundexamen inom maskin- och produktionsteknik
plåtslagare-svetsare

Bild: studerande Emmi Ylöstalo

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Grenens tävlingsuppgifter baserar sig på kriterierna för kravnivån berömliga i grundexamen inom maskin- och produktionsteknik, kompetensområdet för plåtslagare-svetsare. De tävlande får ritningar och anvisningar (skriftliga och / eller muntliga, vid behov även på svenska) för tävlingsuppgifterna, och tillverkar därefter tävlingsarbetena av det material som finns tillgängligt.

Tävlingen är en individuell tävling.

Krav på kunnande

En framgångsrik tävlande ska behärska följande delområden:

  • ritningsläsning, mått, toleranser, svetsbeteckningar
  • kännedom om och förmåga att hantera material och tillsatsämnen, stål, rostfria
  • svetsningsfärdigheter i enlighet med examensfordringarna, svetsmetoder 135, 136, 111, 141
  • termisk skärning, plasma eller gasskärning (med redskap av typen AGA X11)
  • manuell och maskinell plåtbockning
  • behärskande av de vanligaste maskinerna och handverktygen inom branschen
  • ekonomiskt tänkande och kostnadsmedvetenhet
  • nyckelkompetenser för livslångt lärande
  • beaktande av arbetssäkerhet, ergonomi, upprätthållande av arbetsförmågan samt principerna för hållbar utveckling

Mästare-tävlingen möjliggör för de tävlande att både utveckla och visa upp sitt kunnande. Under tävlingens gång ger domarna feedback åt de tävlande samt bedömer tävlingsuppgifterna. De presentationer och idéer som skapas under tävlingen får användas fritt av både personer eller företag, antingen så som de är eller modifierade enligt eget behov. Evenemanget Mästare2019, från semifinalerna till den stora finalen, finansieras främst med offentliga medel och allt material som produceras under tävlingen får användas utan extra kostnader.


Plåtslagare-svetsare Valtteri Soininen berättar om sitt yrke (på finska).

Grenansvariga

Taitaja2019 Joensuu, 605 Record och svetsning, de arter som ansvarar Tuomo Tikkanen

Tuomo Tikkanen
tuomo.tikkanen@riveria.fi
050 577 7191

 

 

 

Janne Mononen
janne.mononen@riveria.fi
050 362 8316

 

 

 

Överdomare

Matti Suihkonen, Etelä-Savon ammattiopisto