203 Planering av trycksaker

Semifinal Final Resultat

Grundexamen inom mediebranschen och visuell framställning
utövare av medietjänster, utövare av visuell framställning

Bild: studerande Minessa Jumppanen

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Grenen baserar sig på grundexamen i grafisk kommunikation, kompetensområdet för layout. Bedömningen baserar sig på kravnivån berömliga (B3) i examensdelen Planering och framställning av layout för trycksaker. Dessutom ska den tävlande, utifrån kraven i examensdelen Planering och framställning av nätpublikationer, ha kunskaper i hur man producerar en elektronisk version av en publikation.

Tävlingen är en individuell tävling.

Krav på kunnande

Bland annat följande innehåll enligt kravnivån berömliga (3) i läroplanen för layout:

  • behärskande och samanvändning av grafik-, bildbehandlings- och ombrytningsprogram
  • lämplig användning av vektorbilder och pixelgrafik
  • kontroll över filer med beaktande av trycktekniska kvalitetskrav
  • baskunskaper för typografi
  • tillverkning av illustrationer/bildmaterial
  • användning av färgprofiler för olika tryckmetoder
  • digital utskrift
  • produktion av material för www-sidor och läsare.

Mästare-tävlingen möjliggör för de tävlande att både utveckla och visa upp sitt kunnande. Under tävlingens gång ger domarna feedback åt de tävlande samt bedömer tävlingsuppgifterna. De presentationer och idéer som skapas under tävlingen får användas fritt av både personer eller företag, antingen så som de är eller modifierade enligt eget behov. Evenemanget Mästare2019, från semifinalerna till den stora finalen, finansieras främst med offentliga medel och allt material som produceras under tävlingen får användas utan extra kostnader.


Grenansvariga

Taitaja2019 Joensuu, 203 design av tryckta produkter, arter ansvarig Pirjo Toroskainen

Pirjo Toroskainen
pirjo.toroskainen@riveria.fi
050 502 0336

 

 

 

Pasi Räsämäki
pasi.rasamaki@riveria.fi
050 408 7944

 

 

 

Överdomare

Minna Alanko-Pirinen, Tampereen seudun ammattiopisto TREDU