Mästare9

Final Resultat

Bild: Antti Varonen

Beskrivning av Mästare9

Mästare9 är ett glatt och fartfyllt evenemang för både de tävlande eleverna från årskurserna 7-9 och för deras hejarklackar. Tävlingen är en tävling för hela högstadiet och man tävlar i tremannalag som kan vara blandade lag eller pojk- eller flicklag.

 

 

 

Tävlingen består av olika uppgifter som eleverna ska lösa genom gott samarbete. För att lösa uppgifterna krävs händighet, kunskap och snabbhet. Uppgifterna har koppling till de färdigheter som krävs i olika yrken.

Tävlingen har tre skeden:

  1. Lokala tävlingar
    Tävlingarna ordnas vid en yrkesläroanstalt. Högstadierna i närområdet anmäler sig till dem. Följ med informationen från yrkesläroanstalterna i din region angående Mästare9-tävlingarna. De lokala tävlingarna ordnas på läroanstaltens avdelningar eller som en bantävling. De bästa lagen i de lokala tävlingarna går vidare till de regionala tävlingarna.
  2. Regionala tävlingar
    Landet är indelat i 12 regioner där man tävlar om att bli bästa Mästare9-lag i regionen. Den regionala tävlingen är i allmänhet en bantävling vid en yrkesläroanstalt i regionen. De bästa lagen i de regionala tävlingarna går vidare till final.
  3. Final.
    Finalen ordnas i samband med det nationella Mästare2019-evenemanget onsdag 22.5.2019 i Joensuu ishall. Tävlingen är en bantävling. Det snabbaste laget vinner!

Grenansvariga

Taitaja2019 Joensuu, Taitaja9, direktör Pekka Parviainen

Pekka Parviainen
pekka.parviainen@riveria.fi
050 402 3186

 

 

 

Överdomare

Krista Virtanen, Koulutuskeskus Salpaus