304 Floristik

Semifinal Final Resultat

Grundexamen i trädgårdsskötsel
trädgårdsmästare

Bild: Antti Varonen

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Tävlingsuppgifterna i floristikgrenen baserar sig på målsättningarna för examensdelarna Kundbetjäning och arbete i en blomster- och trädgårdshandel samt Utförande av blomsterbinderihelheter, vilka ingår i kompetensområdet för blomster- och trädgårdshandel inom grundexamen i trädgårdsskötsel. Kravnivån baserar sig på nivån berömliga i examensgrunderna.

Tävlingen är en individuell tävling.

Krav på kunnande

En framgångsrik tävlande ska kunna välja binderimaterialet i enlighet med form- och färglära samt enligt kundens önskemål. Den tävlande ska på ett ändamålsenligt sätt kunna hantera och hålla binderimaterial i gott skick samt kunna ställa fram material och binderiarbeten på ett säljande sätt.

Den tävlande ska självständigt och snabbt kunna göra binderiarbeten som saluförs i en blomsteraffär och främja rutiner som är hållbara och upprätthåller arbetsförmågan. Han/hon ska kunna prissätta, presentera och sälja produkter. Den tävlande ska också, både för hand och med hjälp av datateknik, kunna skapa infomaterial som behövs i kundbetjäningen, underhålla och packa in binderiarbeten samt hålla arbetspunkten ren och snygg. Den tävlande förstår betydelsen av samarbete och interaktion i sitt arbete samt agerar utgående från kundens behov och önskemål.


Mästare-tävlingen möjliggör för de tävlande att både utveckla och visa upp sitt kunnande. Under tävlingens gång ger domarna feedback åt de tävlande samt bedömer tävlingsuppgifterna. De presentationer och idéer som skapas under tävlingen får användas fritt av både personer eller företag, antingen så som de är eller modifierade enligt eget behov. Evenemanget Mästare2019, från semifinalerna till den stora finalen, finansieras främst med offentliga medel och allt material som produceras under tävlingen får användas utan extra kostnader.


Grenansvariga

Taitaja2019 Joensuu, 304 organismernas, art ansvarig Helena jämsén

Helena Jämsen
helena.jamsen@riveria.fi
050 308 9864

 

 

 

Taitaja2019 Joensuu, 304 organismernas, den ansvariga arten Tiina Hämäläinen

Tiina Hämäläinen
tiina.hamalainen@riveria.fi
050 465 0646

 

 

 

Taitaja2019 Joensuu, 304 organismernas, den ansvariga arten Tiina Hämäläinen

Heini Ikonen
Kukkakauppa Leinikki
heini@leinikki.fi

 

 

 

Överdomare

Katri Gummerus, Gradia