305 Närvårdare

Semifinal Final Resultat

Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen
närvårdare

Bild: Antti Varonen

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Tävlingsuppgifterna baserar sig på kriterierna för kravnivån berömliga i examensgrunderna för grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen. Av de tävlande krävs kunnande att erbjuda människor i olika åldrar och med olika bakgrund i olika livssituationer stöd och handledning för utvecklingen, vård och omsorg samt stöd för rehabilitering.

Tävlingen är en individuell tävling.

Krav på kunnande

Närvårdare som avlagt grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen arbetar med och för människor. De kan möta klienter och patienter i olika livsskeden som individer och med sin verksamhet främja deras hälsa och välfärd. De arbetar i uppgifter inom vård, omsorg, fostran och rehabilitering inom social- och hälsovårdsbranschen.

I grenen krävs kunnande i de gemensamma yrkesinriktade studierna i grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen/närvårdare. I tävlingen fäster man uppmärksamhet vid följande delområden: stöd för utveckling och handledning, vård och omsorg samt stöd för rehabilitering. Tävlingsuppgifterna är uppbyggda så att samma uppgift omfattar innehåll från olika studiehelheter från de gemensamma yrkesinriktade studierna i examen.


Mästare-tävlingen möjliggör för de tävlande att både utveckla och visa upp sitt kunnande. Under tävlingens gång ger domarna feedback åt de tävlande samt bedömer tävlingsuppgifterna. De presentationer och idéer som skapas under tävlingen får användas fritt av både personer eller företag, antingen så som de är eller modifierade enligt eget behov. Evenemanget Mästare2019, från semifinalerna till den stora finalen, finansieras främst med offentliga medel och allt material som produceras under tävlingen får användas utan extra kostnader.


Grenansvarig

Taitaja2019 Joensuu, 305 praktisk, sport-relaterade Laura Häehto

Laura Häyhä
laura.hayha@riveria.fi
050 311 5759

 

 

 

Taitaja2019 Joensuu, 305 praktisk, liknande art

Suvi Leppänen
suvi.leppanen@riveria.fi
050 577 7204

 

 

 

Överdomare

Johanna Lind, Axxell