306 Rengöringsservice

Semifinal Final Resultat

Grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen
hemvårdare, lokalvårdare

Bild: studenrande Minessa Jumppanen

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

En lokalvårdare och en hemvårdare producerar olika slags tjänster inom hemarbets-, rengörings- eller fastighetsservicebranschen. De som har avlagt examen kan utföra underhålls- och grundstädningsuppgifter i olika slags lokaler. Beroende på examensdelar har de färdigheter att producera olika slags tjänster som kunder behöver.
Tävlingsuppgifterna kan tillgodogöras i yrkesprov. Den studerande/tävlande kan i den egna läroanstalten anhålla om erkännande av kunnande på basis av det intyg hon/han erhållit.

Tävlingen är en individuell tävling.

Krav på kunnande

Tävlingen är avsedd för alla som studerar för grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen. Tävlingen har ingen åldersgräns (i år har man på försök slopat den övre åldersgränsen 21 år i grenen rengöringsservice). Tävlingsuppgifterna och bedömningskriterierna baserar sig på kriterierna för yrkesskicklighet på kravnivån berömliga i kompetensområdet för hemarbetsservice och lokalvård i den nämnda examen.


Mästare-tävlingen möjliggör för de tävlande att både utveckla och visa upp sitt kunnande. Under tävlingens gång ger domarna feedback åt de tävlande samt bedömer tävlingsuppgifterna. De presentationer och idéer som skapas under tävlingen får användas fritt av både personer eller företag, antingen så som de är eller modifierade enligt eget behov. Evenemanget Mästare2019, från semifinalerna till den stora finalen, finansieras främst med offentliga medel och allt material som produceras under tävlingen får användas utan extra kostnader.


Grenansvariga

Taitaja2019 Joensuu, 306 Puhdistuspalvelu, lajivastaava Eveliina NyholmEveliina Nyholm
eveliina.nyholm@riveria.fi
050 366 0484

 

 

 

Eija Maaranen
eija.maaranen@riveria.fi
050 462 8594

 

 

 

Överdomare

Päivi Vuorihuhta, Omnia