307 Klädsömnad

Semifinal Final Resultat

Grundexamen inom textil- och modebranschen
sömmerska, skräddare, måttbeställningssömmerska

Bild: Antti Varonen

Allmän beskrivning av grenen

De som arbetar inom klädsömnadsbranschen ska ha praktiskt handlag, god gestaltningsförmåga, initiativrikedom, förmåga till logiskt tänkande och interaktionsfärdigheter. Vid en helhetsmässig tillverkning av kläder är det också viktigt att eftersträva användbara och högklassiga produkter och att ha ett gott öga för färger, former, stilar och trender. I tävlingsuppgifterna betonas tillverkningsprocessen för ett klädesplagg.

Tävlingen är en individuell tävling.

Krav på kunnande

Den tävlande kan tillverka mönster, skära till och tillverka produkter enligt arbetsbeskrivningar. Den tävlande kan planera, forma och passa in produkter eller delar av produkter enligt uppgiften. Den tävlande kan agera på ett ekonomiskt fördelaktigt sätt och finslipa produkterna så de är färdiga för användning. Den tävlande kan betjäna kunder på ett sakkunnigt sätt. Den tävlande känner till branschens grundläggande material och tillbehör samt de krav som dessa ställer i olika skeden av produktionsprocessen.

Den tävlande kan använda de vanligaste maskinerna och apparaterna på ett säkert och effektivt sätt. Den tävlande beaktar ergonomin och arbetssäkerheten i sitt arbete. Den tävlande beaktar principerna för företagsamhet, hållbar utveckling och arbetshälsa i sitt arbete.

Tävlingsuppgifternas kravnivå baserar sig på nivån berömliga i examensgrunderna för grundexamen inom textil- och modebranschen.


Mästare-tävlingen möjliggör för de tävlande att både utveckla och visa upp sitt kunnande. Under tävlingens gång ger domarna feedback åt de tävlande samt bedömer tävlingsuppgifterna. De presentationer och idéer som skapas under tävlingen får användas fritt av både personer eller företag, antingen så som de är eller modifierade enligt eget behov. Evenemanget Mästare2019, från semifinalerna till den stora finalen, finansieras främst med offentliga medel och allt material som produceras under tävlingen får användas utan extra kostnader.


Grenansvariga

Taitaja2019 Joensuu, 307 tillverkning av kläder, arter ansvarig Jaana VanhanenJaana Vanhanen
jaana.vanhanen@riveria.fi
050 512 9065

 

 

 

Marja Ilonen
marja.Ilonen@riveria.fi
050 410 9611

 

 

 

Överdomare

Katja Anttila, Stadin ammatti- ja aikuisopisto