309 Hästskötsel

Semifinal Final Resultat

Grundexamen inom hästhushållning
hästskötare, ridinstruktör

Bild: Antti Varonen

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

I tävlingen i hästskötsel utför de tävlande olika uppgifter för grundläggande skötsel av hästar. Uppgifterna baserar sig på kriterierna för kravnivån berömliga i de nationella examensgrunderna för yrkesinriktad grundexamen.

Tävlingen är en individuell tävling.

Krav på kunnande

Den viktigaste uppgiften för en yrkeskunnig inom hästhushållning är att ha omsorg om hästarnas välbefinnande under olika förhållanden och användningssyften.  Hon/han känner till hästens artspecifika beteende. På basis av denna förmåga klarar hon/han av att hästspecifikt tillämpa sina kunskaper och färdigheter.

Förutom hästkunnandet har den yrkeskunniga inom hästbranschen färdigheter som behövs inom företagande och kundbetjäning. Hon/han är ansvarsfull, initiativrik, kvalitetsmedveten och har samarbetsförmåga.

En yrkeskunnig inom hästbranschen ska också vara en aktör som är kostnadsmedveten och har tillägnat sig principerna för hållbar utveckling.  Hon/han planerar sitt arbete och beaktar arbetssäkerheten. Hon/han förstår vilken betydelse den egna hälsan och arbetsförmågan har för stallföretagets verksamhet.

Utöver branschens basfärdigheter har den som avlagt grundexamen specialiserat kunnande antingen som hästskötare eller som ridinstruktör inom hästhushållningens olika sektorer.


Mästare-tävlingen möjliggör för de tävlande att både utveckla och visa upp sitt kunnande. Under tävlingens gång ger domarna feedback åt de tävlande samt bedömer tävlingsuppgifterna. De presentationer och idéer som skapas under tävlingen får användas fritt av både personer eller företag, antingen så som de är eller modifierade enligt eget behov. Evenemanget Mästare2019, från semifinalerna till den stora finalen, finansieras främst med offentliga medel och allt material som produceras under tävlingen får användas utan extra kostnader.


Grenansvariga

Satu Nasrelarab
Ylä-Savon ammattiopisto
satu.nasrelarab@ysao.fi
0400 798 524

 

 

Katri Korpi
Harjun Oppimiskeskus
katri.korpi@harjunopk.fi
0440 887 606

 

 

 

Överdomare

Meija Lahtinen, Koulutuskeskus Salpaus