Mästare2019 Joensuu

Välkommen till Joensuu och Finlands största årligen återkommande evenemang inom yrkesutbildningen!
De officiella tävlingsdagarna är tis. 21– tors. 23.5.2019. Öppningsceremonin arrangeras mån. den 20.5.2019.

Mästare2019 arrangeras i multihallen Joensuu Areena, i den bredvidliggande ishallen, träningshallen samt på områden utomhus. Stämningen, kunskapens glädje och de häftiga aktiviteterna smittar av sig på långa vägar! Evenemanget har fritt inträde.

43 tävlingsgrenar3 uppvisningsgrenar, 4 yrkesuppvisning, MästarePLUS och Mästare9

Framtidens talanger som nu studerar till ett yrke tävlar om finländska mästerskap i 43 grenar. Det totala antalet tävlande är över 400. En del tävlingsgrenar har också internationella tävlande samt gymnasie- och yrkeshögskoletävlande. I samband med evenemanget arrangeras också MästarePLUS-tävlingen för studerande i behov av särskilt stöd samt tre uppvisningsgrenar och fyra yrkesuppvisningar. Dessutom ordnas finalen i Mästare9, högstadieelevernas egna händighetstävling.

Välkommen med!

Publiken kan följa med tävlingarna och samtidigt bekanta sig med många olika karriär- och utbildningsalternativ. Företagen möter unga talanger bland de tävlande och ungdomarna får stöd i sitt yrkesval. Under evenemanget ordnas även grenvisa evenemang, presentationer och seminarier samt mycket annat!

 

>> Mästare2019 marknadsföringsvideo