Press

Bild: studerande Susanna Jonninen

Som kontaktperson för frågor gällande press och information fungerar:

Tävlingschef Anne Karppinen
anne.karppinen@riveria.fi, 050 359 8042

Informationsplanerare Jaana Miettinen
jaana.miettinen@riveria.fi, 050 339 2489