104 Transportlogistik, semifinaler

Tidpunkt och plats för semifinaltävlingen

Måndag 28.1. –  Tisdag 29.1.2019

Gradia, Viitaniementie 1 D, 40720 Jyväskylä

Torsdag 31.1. –  Fredag 1.2.2019

Åbo yrkesinstitut, Lastgatan 17, 20380 Åbo

Under båda dagarna pågår tävlingen kl. 7:30 – 16:00, noggrannare tidtabell meddelas senare.

Semifinalkoordinator

Tuomas Syvänen, Gradia
tuomas.syvanen@gradia.fi
040 341 5719

Antal tävlande

2 tävlande / verksamhetsort inom läroanstalten

 

Tävlingsuppgifternas uppbyggnad och uppgiftsmodulernas centrala innehåll

Modul 1. Teorikunskap
Tävlingstid för uppgiften är 60 min, 15 p

De tävlande besvarar flervalsfrågor kring företagande, hållbar utveckling, arbets- och trafiksäkerhet samt främjande av arbetsförmågan inom logistikbranschen.

Modul 2. Lossning och lastning av last med motviktstruck
Tävlingstid för uppgiften är 25 min, 15 p

Den tävlande utför lasthanteringsuppgiften i terminalförhållanden med en elektrisk motviktstruck.

Modul 3. Hantering av skjutsmasttruck
Tävlingstid för uppgiften är 25 min, 15 p

Den tävlande ska med en skjutsmasttruck utföra en uppgift med inläggning på hyllor i ett lager.

Modul 4. Simuleringar på lastbilssimulator och kombinationsfordonssimulator
Tävlingstid för uppgiften är 50 min, 20 p

Uppgiften består av två delar. Tävlingstiden för varje del är 25 minuter. I del 1 ska den tävlande köra ekonomiskt och enligt trafikreglerna på en rutt som bestämts på förhand på lastbilssimulatorn. I del 2 ska den tävlande utföra en given tävlingsbana med en kombinationsfordonssimulator.

Modul 5. Hantering av växelflak med kroklastväxlare och en körskicklighetsuppgift
Tävlingstid för uppgiften är 25 min, 15 p

Den tävlande ska utföra hantering av ett växelflak med en lastbil som är utrustad med kroklastväxlare.   I uppgiften ska den tävlande dessutom köra en given tävlingsbana med lastbil.

Modul 6. Chaufförsuppgifter i beställningstrafik och kundbetjäning
Tävlingstid för uppgiften är 25 min, 10 p

Den tävlande ska utföra en given arbetsuppgift i beställningstrafik. I uppgiften ingår inte granskning av bussens teknik före körning eller någon körskicklighetsuppgift.

Modul 7. Säkring av last och transport av farliga ämnen
Tävlingstid för uppgiften är 25 min, 10 p

Den tävlande ska kontrollera säkringen av styckegodslasten i det färdigt lastade lastutrymmet och gör de märkningar av fordonet som krävs för transport av farliga ämnen.

 

Uppgiftens omfattning och tävlingstid

Den tävlande har sammanlagt 235 min tid på sig att utföra uppgiften.

 

Huvudsakliga bedömningskriterier

Tävlingsuppgifterna bedöms på skalan 0–100 p enligt CIS-poängberäkningssystemet.

Bedömningen av uppgifterna baserar sig på bedömningskriterierna för kraven på yrkesskicklighet i grundexamen i logistik, nivån berömliga 3.

 

Beskrivning av bedömningens genomförande

Behärskande av arbetsprocessen (ca 30%)

 • planering av det egna arbetet
 • behärskande av arbetets helhet
 • ekologiskt och högklassigt arbete

Behärskande av arbetsmetoder, -redskap och material (ca 40%)

 • kontroller
 • lastning
 • säkring av lasten
 • hantering av fordonet

Behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet (ca 20%)

 • användning av instruktionsböcker
 • allmän kunskap om logistik
 • företagsamhet
 • kundbetjäning
 • väg- och godstrafikens lagstiftning

Nyckelkompetenser för livslångt lärande (ca 10%)

 • problemlösningsförmåga och interaktionsfärdigheter
 • användning av personlig skyddsutrustning
 • arbetssäkerhet

 

Exempel på bedömningen

 • Teorikunskap, 15 p
 • Hantering av motviktstruck, 15 p
 • Hantering av skjutsmasttruck, 15 p
 • Lastbils och kombinationsfordons simuleringar, 20 p
 • Hantering av ett fordon i klass C och av en kroklastväxlare, 15 p
 • Chaufförsuppgifter i beställningstrafik och kundbetjäning, 10 p
 • Säkring av last och transport av farliga ämnen, 10 p

 

Material, utrustning och grenområde

Tävlingsarrangören ser till att de maskiner, apparater, redskap, tillbehör (miniräknare) och fordon som behövs för varje tävlande finns till hands.

Utrustning som används:  Växelflak, buss i klass D, 2 st. treaxlade lastbilar (en av dessa har en Multilift-kroklastväxlare), Toyota motviktstruckar och en skjutmasttruck, Simrac långtradarfordonssimulator och Creanex fordonssimulator.

 

Den tävlande ska ta med sig

Den tävlande ska ha chaufförens varselkläder (enligt förordning EN 471 eller EN ISO 20471: jacka, byxor, skyddsskor och arbetshandskar) samt anteckningsredskap.

Den tävlande ska bestyrka sin identitet (också FPA-kortet är ok). Det är förbjudet att använda mobiltelefon och att fotografera uppgifterna.

 

Uppgiftsbank

Du kan träna på förhand på gamla semifinaluppgifter som du hittar i Skills Finland rf:s uppgiftsbank.