208 Spelbranschen, semifinaler

Tidpunkt och plats för semifinaltävlingen

Onsdag 30.1.2019

Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Muotoilijankatu 3, 00560 Helsinki
Markku Luotonen, 040 334 9177, markku.luotonen@edu.hel.fi

OSAO, Palvelut, Kotkantie 2 C, 90250 Oulu
Tiina Karvonen, 050 4624 720, tiina.karvonen@osao.fi

Semifinalkoordinator

Olli-Matti Rautiainen, Riveria
olli.rautiainen@riveria.fi
050 438 0662

Antal tävlande

20 tävlande / verksamhetsort inom läroanstalten

 

Tävlingsuppgifternas uppbyggnad och uppgiftsmodulernas centrala innehåll

Modul 1. Förproduktion
Tävlingstid för uppgiften är 1 h, 35 p

  • Projekt- och filhantering, 10 p
  • Konceptplanering, 25 p

Modul 2. Produktion
Tävlingstid för uppgiften är 6 h, 55 p

  • Byggande av en prototyp, 5 p
  • Prototypens spelbarhet, 8 p
  • Spelets användbarhet, 6 p
  • Arbetets kvalitet, 11 p
  • Speldesign, 25 p

Modul 3. Presentation
Tävlingstid för uppgiften är 1 h, 10 p

  • Presentationsmaterial, 10 p

 

Uppgiftens omfattning och tävlingstid

De tävlande har 8 timmar på sig att utföra uppgiften.

 

Huvudsakliga bedömningskriterier

Beskrivning av bedömningens genomförande

I bedömningen deltar 4 domare.

Exempel på bedömningen

Alla moduler bedöms gemensamt av alla domare.

 

Material, utrustning och grenområde

  • Hardware: PC/MAC datorer
  • Software: 3ds max, Blender, Unity3D, Unreal Engine, Adobe photoshop

 

Den tävlande ska ta med

Sig själv