304 Floristik, semifinaler

Tidpunkt och plats för semifinaltävlingen

Onsdag 30.1.2019

Gradia Jämsä, Metsäoppilaitoksentie 14, 42300 Jämsänkoski

Semifinalkoordinator

Outi Honkanen, Gradia
outi.honkanen@gradia.fi
040 341 4333

Antal tävlande

Ingen begränsning

 

Tävlingsuppgifternas uppbyggnad och uppgiftsmodulernas centrala innehåll

Under semifinalen arbetar den tävlande vid sin egen arbetspunkt. De tävlande får en noggrannare tävlingsuppgift i början av tävlingsdagen. I bedömningskriterierna beaktas Mästare-tävlingens obligatoriska teman (företagsamhet, hållbar utveckling, arbetshälsa och arbetssäkerhet).

Modul 1. Materialet sätts i affärsdugligt skick
Uppgiftens tävlingstid och omfattning 1h, 15 p

Den tävlande ska hantera det givna växtmaterialet i kärl. Hantera allt växtmaterial som finns vid din arbetspunkt.

Modul 2. Bukett
Uppgiftens tävlingstid och omfattning 1,5h, 40 p

Den tävlande ska göra en bukett som ska överräckas till en idrottare vid Gradia Jämsä. Idrottaren är en enduroförare som vunnit europeiska mästerskapet i sin åldersklass (21 år). Den som får buketten ställer den i en vas. Buketten ska genomföras med spiral- eller parallellteknik (likriktade stjälkar).

Bukettens bestämning: Buketten ska ha en dominerande bindning och buketten ska kunna lyftas ur kärlet och ställas tillbaka. Konstruktioner är möjliga. Ställ buketten i vatten i kärlet, kärlet bedöms inte.

Modul 3. Textning av ett produktkort
Uppgiftens tävlingstid och omfattning är 0,5h, 12 p

Den tävlande ska texta ett givet kort så här: ”Vi önskar den europeiska mästaren spända gasvajrar!”

Modul 4. Planteringsarrangemang
Uppgiftens tävlingstid och omfattning är 1,5h, 33 p

Den tävlande ska binda ett arrangemang i det givna kärlet till det Europeiska mästerskapets prisbord. Bordet finns att se i tävlingsutrymmet. Svampteknik. Konstruktioner är möjliga.

 

Huvudsakliga bedömningskriterier

Den totala poängsumman är 100 poäng.

Bedömningshelheterna och de huvudsakliga bedömningskriterierna baserar sig på målen för examensdelar i utbildningsprogrammet för blomster- och trädgårdshandel: kundbetjäning och arbete i en blomsterhandel samt utförande av blomsterbinderihelheter, som ingår i grundexamen i trädgårdsskötsel. Kravnivån baserar sig på nivån berömliga i examensgrunderna.

Modul 1.

Subjektiv bedömning

 • förmåga att hantera materialet  1.00
 • förmåga att använda arbetsredskapen  0.50
 • vördnad för materialet  0.50
 • arbetets följdriktighet och snabbhet  1.00

Objektiv bedömning

 • sugytor och säkrande av saftspänning  2.00
 • kännedom om växtbiologi  0.50
 • vördnad för materialet  0.50
 • arbetsergonomi  2.00
 • behärskande av avfallssortering  2.00
 • vattenmängden i vaser  1.00
 • behärskande av tidsanvändningen  2.00
 • snygghet och ordning i arbetsmiljön  2.00

Modul 2.

Subjektiv bedömning

 • beaktande av temat och användningsändamålet  5.00
 • förmåga att använda arbetsredskapen  2.00
 • val av material  4.00
 • användning av material  4.00
 • behärskande av färglära  3.00
 • behärskande av kompositionslära  4.00
 • idéns tidsenlighet  3.00

Objektiv bedöming

 • teknisk balans  3.00
 • hållbarhet  3.00
 • stjälkarnas renhet  3.00
 • sugytor och säkrande av saftspänning  3.00
 • behärskande av sättet att ställa buketten  3.00

Modul 3.

Subjektiv bedömning

 • utformandet av texten  4.0

Objektiv bedömning

 • textens riktighet  4.0
 • textens snygghet  4.0

Modul 4.

Subjektiv bedömning

 • arbetets följdriktighet  4.00
 • val av material  5.00
 • teknikens ändamålenlighet  3.00
 • behärskande av färglära  3.00
 • behärskande av kompositionslära  5.00
 • ergonomi  3.00

Objektiv bedömning

 • teknikens hållbarhet  2.00
 • snygghet i arbetsmiljön  3.00
 • behärskande av sättet att ställa planteringsarrangemanget  3.00
 • vattenmängden i kärlet  2.00

 

Tävlingens material, maskiner och grenområde

Tävlingsarrangören reserverar ett tävlingsbord, avfallskärl samt material för uppgifterna åt alla tävlande.

 

Den tävlande ska ta med sig

Den tävlande ska ta med sig blomsterkniv, bindningssax, sekatör, tänger samt textningsutrustning och anteckningsredskap. Elektricitet har man inte tillgång till.

 

Uppgiftsbank

Du kan träna på förhand på gamla semifinaluppgifter som du hittar i Skills Finland rf:s uppgiftsbank.