404 Målning och tapetsering, semifinaler

Tidpunkt och plats för semifinaltävlingen

Onsdag 30.1.2019

Gradia Jyväskylä, Viitaniementie 1D, gymnastiksalen, Jyväskylä

Semifinalkoordinator

Jyrki Maunonen, Gradia
jyrki.maunonen@gradia.fi
040 341 5517

Antal tävlande

Till semifinalen har 24 tävlande anmält sig. Till finalen uttas 8 tävlande.

 

Tävlingsuppgifternas uppbyggnad och uppgiftsmodulernas centrala innehåll

Modul 1. Skarvspackling och utjämning
Tävlingstid för uppgiften är ca 120 min, 42,5 p

Applicering av pappersremsor och överspackling med färdig massa på fogar på väggar med gipsskivor (inkl. hörn och vinkel).

Modul 2. Tapetsering
Tävlingstid för uppgiften är ca 120 min, 25,5 p

Tapeten läggs enligt tillverkarens anvisningar. Tapetseringen utförs enligt RATU 73-0310.

Modul 3. Behandling av träytor
Tävlingstid för uppgiften är ca 100 min, 22 p

Skivan behandlas enligt separat anvisning.

Modul 4. Teorikunskap
Tävlingstid för uppgiften är 15 min, 10 p

Behärskande av frågor gällande branschens teori.

 

Uppgiftens omfattning och tävlingstid

  • 8:00 – 8:30  Anmälan och arbetsredskapen förs till tävlingsplatsen.
    Den tävlande ska bestyrka sin identitet.
  • 8.30 – 9.00  Allmän info till de tävlande och följeslagarna
  • 9.00 – 11.45  Tävlingens modul 1
  • 11.45 – 12.20  Lunch
  • 12.20 – 14.00  Tävlingens modul 2
  • 14.00 – 14.15  Paus
  • 14.15 – 15.45  Tävlingens modul 3
  • 15.45 – 16.00  Feedback och avslutningsord

 

Huvudsakliga bedömningskriterier

De huvudsakliga bedömningskriterierna är arbetets måttnoggrannhet och kvalitet.

 

Beskrivning av bedömningens genomförande

Bedömningen görs kontinuerligt under hela tävlingsdagen och den egna arbetspunktens prydlighet, arbetssäkerheten, och underhållet och/eller förvaringen av arbetsredskapen kommer också att bedömas.

 

Material, utrustning och grenområde

I semifinalen används Tikkurila Oyj:s allmänna material och tillbehör för målning och spackling. De ytor som ska behandlas är gipsskiv- och träytor samt grundmålade ytor.

 

Den tävlande ska ta med sig

De tävlande ska ha med sig egna arbetsredskap, en arbetsbock samt en LED-lampa och en skarvsladd. Dessutom ska de ha med sig ett ID-kort med foto samt personlig skyddsutrustning: hjälm, skyddsskor, skyddsglasögon, knäskydd, andnings- och hörselskydd, skyddshandskar och en varselskjorta.

På tävlingsplatsen finns ett tapetseringsbord.

 

Bilagor

 

Uppgiftsbank

Du kan träna på förhand på gamla semifinaluppgifter som du hittar i Skills Finland rf:s uppgiftsbank.