406 Elinstallation, semifinaler

Semifinalens tidtabell

Onsdag 30.1. – Torsdag 31.1.2019

Semifinalorter och kontaktpersoner

Gradia, Viitaniementie 1 D,  40720 Jyväskylä
Vesa Hirvenlahti, Gradia Jyväskylä, 040 341 4472, vesa.hirvenlahti@gradia.fi

Ylä-Savon ammattiopisto, Asevelikatu 4, 74100 Iisalmi
Tuomo Lahtinen, YSAO, 0400 793 198, tuomo.lahtinen@ysao.fi

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Wärtsilänkatu 7, 04410 Järvenpää
Seppo Keskitalo, Keuda, 0500 743 992, seppo.keskitalo@keuda.fi

Ammattiopisto Lappia, Urheilukatu 6, 95400 Tornio
Kari Kenttä, Ammattiopisto Lappia, 044 749 2714, kari.kentta@lappia.fi

Semifinalkoordinator

Vesa Hirvenlahti, Gradia
vesa.hirvenlahti@gradia.fi
040 341 4472

Antal tävlande

3 tävlande / verksamhetsort inom läroanstalten

 

Tävlingsuppgifternas uppbyggnad och uppgiftsmodulernas centrala innehåll

Arbetsuppgiften är att installera en helhet enligt planerna så att den kan tas i bruk och att instruera i hur arbetet ska användas.

Planen innehåller följande dokument

I arbetet installeras en gruppcentral, belysning och uttag.

Vid installationerna ska SFS6000-standardserien (2017) samt god installationssed iakttas.

Arbetslista

 • Installation av gruppcentral, installation och koppling av kabel
 • Uttagsinstallationer
 • Installation av belysning
 • Dokumentation

Märkningar

Dvärgbrytare, jordfelsbrytare, kopplingsur, reläer o.d. komponenter märks på centralens lock med texter enligt centralschemat. Ledningarna märks med gruppbeteckningar, beteckningen i centraländan t.ex. 2F1.1.-1.3. och apparaterna märks med motsvarande adresser t.ex. RK_2F1.1.-1.3. Vid märkningen ska man använda märkningar som är avsedda för märkning av kabel.

Dokument

Till kunden överlämnas ritningar och besiktningsprotokoll över det färdiga arbetet. Ritningarna och dokumenten överlämnas med ändringsmarkeringar.

Instruering i användning

Kunden instrueras i användning av apparaturen.

Material och centraler som används

 • Installationstillbehören är vanliga belysnings- och uttagsanordningar och ledningarna är typiska, t.ex. MMJ, MCMK, AMCMK.
 • Tidrelä 2707022, kopplingsur 2607072
 • Centralerna är sådana som nämns här nedan eller motsvarande
  • Gruppcentral 3405663

 

Uppgifternas omfattning och tävlingstid

Det har reserverats 6 h tid för uppgiften.

 

Huvudsakliga bedömningskriterier

I semifinaluppgiften bedöms bl.a.:

Arbetssäkerhet och säkerhet vid elarbete

 • arbetsmiljöns prydlighet, användning av personlig skyddsutrustning, omsorg om arbets- och elsäkerheten under arbetets utförande

Ibruktagning, testning och funktion

 • ibruktagningsbesiktningar med mätningar, komponentkopplingar, installationernas funktionalitet

Rätta installationsmått vid installation av apparaturen

 • att installationshöjderna och -avstånden är i enlighet med de givna måtten

Installation av anordningar och kabelvägar, iakttagande av planerna

 • hur raka kabelvägarna är och hur föremålen fästs, enligt arrangörens och tillverkarnas anvisningar

Installationsarbetets prydlighet, ledningsdragningar och anslutningar

 • inre ledningsdragningar och anslutningar i centralen, installation av kablar, hur installationen ser ut

Kundservice och dokumentering

 • slutdokumentation, presentation av det färdiga arbetet och instruering av kunden i användning

Arbetssätt och -tekniker

 • användning av arbetsredskap, ergonomi, hantering av material.

Om du råkar ut för något problem i arbetet ska du vända dig till domarna för att kunna komma vidare med uppgiften.  Frågor om arrangemangen påverkar inte bedömningen. Frågor om det egentliga installationsarbetet kan påverka bedömningen.

Om arbetssäkerheten och säkerheten vid elarbetet hotas påpekar domaren detta. Om du fortfarande riskerar säkerheten efter tillsägelsen, måste domaren avbryta arbetet och din prestation kommer att diskvalificeras.

Lycka till!

 

Material, utrustning och grenområde

Installationstillbehören är vanliga belysnings- och uttagsanordningar och ledningarna är typiska, t.ex. MMJ, MCMK, AMCMK.

 • Tidrelä 2707022, kopplingsur 2607072
 • Centralerna är sådana som nämns här nedan eller motsvarande
  • Gruppcentral 3405663

 

Den tävlande ska ta med sig

 • Tidrelä 2707022, kopplingsur 2607072

 

Uppgiftsbank

Du kan träna på förhand på gamla semifinaluppgifter som du hittar i Skills Finland rf:s uppgiftsbank.