407 Husbyggnad, timmermansarbete, semifinaler

Tidpunkt och plats för semifinaltävlingen

Tisdag 29.1.2019

Gradia Jyväskylä, Viitaniementie 1 E, 40720 Jyväskylä
Ismo Postareff, 040 341 5577, ismo.kamarainen@gradia.fi

Hyria Koulutus Oy, Sakonkatu 1, 11100 Riihimäki
Juha Kanniainen, 050 571 9454, juha.kanniainen@hyria.fi

Semifinalkoordinator

Ismo Postareff, Gradia
ismo.postareff@gradia.fi
040 341 5577

Antal tävlande

1 tävlande / startande grupp / verksamhetsort inom läroanstalten

 

Beskrivning av tävlingsuppgiften

Semifinaluppgiften är att tillverka en gårdsplansprodukt av material som allmänt används inom byggnadsbranschen.

Tävlingen är en individuell tävling, men den tävlande har beroende på uppgiften vid behov tillgång till en assistent som arrangören tillhandahåller.

  1. Mätningar
    Den tävlande utför de mätningar som behövs inom timmermansarbetet
  2. Timmermansarbete enligt ritningar 
    Den tävlande ska bygga en konstruktion i enlighet med planerna
  3. Timmermansarbetets utförande 
    Den tävlande använder de vanligaste verktygen som krävs för timmermansarbete. Den tävlande använder personlig skyddsutrustning, beaktar arbetssäkerhetsaspekter och upprätthåller arbetsförmågan.

Fasader (pdf)        Bottenbjälklaget och skärningar (pdf)

 

Uppgifternas omfattning och tävlingstid

7:30 –  8:00    Anmälan. Den tävlande ska bestyrka sin identitet.
8.30 –  9.00    Morgonkaffe och allmän info till de tävlande och följeslagarna
8:30 – 11:30    Tävlingens del 1 (3h)
11.30 – 12.00   Lunch
12:00 – 15:00  Tävlingens del 2 (3h)
16:00 – 16:15   Feedbackdiskussion om tävlingen och prisutdelning under ledning av huvuddomaren

 

Huvudsakliga bedömningskriterier

I alla tävlingsuppgifter utgår man från nivån berömliga 3 i examensgrunderna för grundexamen inom byggnadsbranschen, husbyggare.

Domarna bedömer de tävlande genom att följa dem under arbetets gång samt genom att mäta den färdiga produktens måttnoggrannhet och ritningsenlighet.

 

Beskrivning av bedömningens genomförande

Uppgiftshelheten bedöms på skalan 0–100 p, varav den subjektiva delen är 15 p.

Bedömningen är främst objektiv, såsom måttnoggrannhet, vågrät- och lodräthet, val av rätta material. materialspill.

Antalet mätpunkter är 8–12 st. och poängavdrag görs för delar som saknas (max 20 p).

Den subjektiva bedömningen utgör ca 15 % av hela bedömningen, och i den ingår bl.a. arbetssäkerhet, prydlighet, hållbar utveckling och det färdiga arbetets allmänna intryck och utseende (arbetssäkerheten poängsätts 0–5 p).

 

Apparater, maskiner, monteringskonstruktioner och material som behövs i uppgiften

Vanliga handverktyg för en timmerman. Arbetet utförs genom att man använder vanliga byggnadsmaterial, bl.a. 48×48, PK 48*48, PK 48*98, UTV 21×95 och RPL 21*95 samt träskruvar och spikar.

Inga eldrivna verktyg/maskiner är tillåtna, förutom sladdlös borrmaskin. Det är tillåtet att göra modeller genom att rita.  Domarkåren har rätt att begränsa viss användning av sådana verktyg som inte definierats i förväg, om verktyget innebär en orimlig fördel i förhållande till övriga tävlanden.

 

Den tävlande ska ta med sig

Timmermannens personliga kläder (hjälm, jacka, byxor, säkerhetsskor, handskar, andningsskydd och annan personlig skyddsutrustning).

Timmermannens vanligaste handverktyg, innefattande sladdlös borrmaskin, vattenpass, sågbock osv.

 

Uppgiftsbank

Du kan träna på förhand på gamla semifinaluppgifter som du hittar i Skills Finland rf:s uppgiftsbank.